Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Stratos PICO-Z 25/1-6 PN 10 | Wilo
Liknar figuren

Stratos PICO-Z 25/1-6 PN 10

Artikelnummer: 4216473
Tekniska data
Specifikationstext

Denna cirkulationspump är endast avsedd för tappvatten.

Underhållsfri cirkulationspump för VVC (utförande med våt motor) med skruvförband, blockeringssäker synkronmotor enligt ECM-teknologi och integrerad elektronisk kapacitetsreglering för steglös differenstryckreglering. Med högsta verkningsgrader och högt startvirdmoment, inkl. automatisk deblockeringsfunktion. Kan användas till alla tappvarmvattensystem (+2 till +70 °C).

Standardmässigt med:

 • Inställbara reglersätt för optimal lastanpassning. Manuellt driftsätt Δp-c (konstant differenstryck),
 • Temperaturstyrt driftsätt
 • Igenkänning av tappvarmvattenberedarens termiska desinfektion
 • Inbyggt motorskydd
 • Drift- och felsignal (med felkoder)
 • Visning av den aktuella förbrukningen i watt och den ackumulerade förbrukningen i kWh eller
 • visning av aktuellt flöde och temperatur
 • Reset-funktion för återställning av strömmätaren eller inställningarna till fabriksinställningarna
 • ”Hold”-funktion (knapplås) för att spärra inställningarna
 • Minimiförburkning endast 3 W
 • Automatisk deblockeringsfunktion
 • Värmeisoleringshölje som standard
Driftdata
Max. medietemperatur Tmax 70 °C
Min. medietemperatur Tmin 2 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin 0 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 40 °C
Temperaturområde vid användning i VVC-system vid omgivningstemperatur +40 °C och korttidsdrift 4 h +75 °C
Temperaturområde vid max. omgivningstemperatur +40 °C T +2...+70
Maximalt driftstryck PN 10 bar
Max. tillåten hårdhetsgrad i VVC-systemet 3,57 mmol/l (20 °dH)
Motordata
Störningssändning EN 61000-6-3
Störstabilitet EN 61000-6-2
Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning P1 max 45 W
Varvtal max. nmax 4200 1/min
Märkström IN 0,44 A
Skyddsklass motor IPX4D
Kabelförskruvning 1 x PG11
Material
Pumphus rostfritt stål
Pumphjul PPE-GF30
Axel Korrosionsfritt stål
Material lager Kol, plastimpregnerat
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan G 1½
Röranslutning på trycksidan G 1½
Bygglängd l0 180 mm
Information om orderplaceringar
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos PICO-Z 25/1-6 PN 10
Nettovikt ca m 1,9 kg
Artikelnummer 4216473
RSK-nummer 5790487
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos PICO-Z

Artikelnummer 4244930
Utgåva 2021-03
Sidformat 105.1 x 148.2 mm
Sidantal 242
PDF (21 MB)
BIM/CAD

3D_DWG

Stratos PICO-Z-25/1-6

DWG (1 MB)

3D_STEP

STRATOS-PICO-Z-25/1-6

STP (1 MB)

2D_DWG_TOP

STRATOS-PICO-Z-25/1-6

DWG (26 KB)

2D_DWG_FRONT

STRATOS-PICO-Z-25/1-6

DWG (26 KB)

2D_DWG_RIGHT

STRATOS-PICO-Z-25/1-6

DWG (24 KB)
Tjänster

Wilo har en lång tradition av att samarbeta med installatörer och anläggningsbyggare. En viktig del av vår filosofi om partnerskap är Wilo Teknisk Innesälj. Tillsammans utvecklar vi ett servicekoncept som passar era individuella krav, och med vår kunskap och personliga rådgivning ser vi till att er anläggning fungerar så energieffektivt, driftssäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Våra Wilo-servicetekniker hjälper dig – snabbt, tillförlitligt och i rätt tid.

Mer information

Rekommenderade servicetjänster

Wilo-Live Assistent
Wilo-Live Assistant Service
    
2216415

Wilo-Live Assistant står vid din sida som teknisk rådgivare under pumpservicen. Med Wilo-Live Assistant stödjer våra tekniska rådgivare dig i pann- eller systemrummet via videoöverföring - live och i realtid. Du visar installationsinställningen med din smartphone medan Wilo-experten följer allt på skärmen. Du kan se komponenterna såväl som andra detaljer för att avgöra var felet eller bortfallet har sitt ursprung. Vi förhindrar hindertid vid fel och säkerställer driftsäkerheten för dina pumpar och system!

Wilo-Live Assistant omfattar:

 • Interaktiv live-support per video-chatt
 • Direktkontakt med en expert
 • Just-in-time lösning för att säkerställa maximal driftsäkerhet för dina pumpar och system

Ytterligare servicetjänster

Förlängd garanti
Förlängd garanti pump med våt motor
    
2219589

I kombination med en ny pump eller ett nytt system erbjuder Wilo en utökad garanti på upp till fem år i kombination med driftsättning och underhåll av Wilo Service.

Den utökade garantin omfattar:

 • Fullständigt skydd och förutsägbar kostnadssäkerhet
 • Regelbundet underhållsarbete av Wilo Service
Driftsättning
Driftsättning-Ready pumpar med våt motor
    
2219390

För att pumpen (pumparna)/anläggningen (anläggningarna) ska fungera perfekt rekommenderar vi att Wilos kundtjänst utför driftsättningen. Detta säkerställer optimal inställning och effektiv drift av systemet. Driftsättningen omfattar följande punkter:

 • Driftsättning av anläggningen (anläggningarna) enligt checklista
 • Parametrering och inställning av elsystemet
 • Kontroll och anpassning av tryckkärlens förkomprimering (fyllning upp till 80 liter inkl.)
 • Funktionskontroll av monterade system
 • Praktikorienterad bruksanvisning
 • Wilos idrifttagningsprotokoll

Priset för driftsättningen gäller endast för anläggningar som har installerats i enlighet med monterings- och bruksanvisningen och den senaste tekniken. Det tillkommer inga kostnader för ev. nödvändigt material.

Reparation
Reparation pumpar med våt motor
    
2219609

Vid inspektionen på plats avgör den kompetenta och erfarna Wilo-Service om pumpen kan repareras på plats eller om den måste skickas till fabriken för reparation. Wilo tillhandahåller även reservdelarna eller en ersättningspump för att återställa systemets driftsäkerhet.

Reparationen omfattar:

 • Kontroll och åtgärdande av felorsaker av erfarna Wilo-experter
 • Ej bindande kostnadsförslag för reparationer
 • Elektrohydraulisk testkörning för att säkerställa korrekta data när det gäller funktionalitet, kvalitet och prestanda hos pumpen eller systemet
 • Beläggning på olika pump- eller systemkomponenter för en optimerad effektivitetsfaktor
 • Enbart användning av originalreservdelar
 • Reparationsdokumentation i servicerapporten