Optimal anläggningsdrift tack vare systemkompetens

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Dimensioneringsmetoder

Vi vill inte att du väljer lösningar som inte passar dig exakt. Vi arbetar gärna fram en individuell och lönsam produktlösning gemensamt med dig.

Numeriska flödessimulationer – CFD-simulering

För effektiv och driftsäker biologisk avloppsvattenbehandling är det viktigt att omrörare och ventilationssystem dimensionerats och installerats korrekt beroende på system.

Wilo har moderna, mjukvarustödda dimensioneringsverktyg och metoder. För att välja passande teknik för din anläggning använder vi bland annat numerisk flödessimulering (CFD-simulering) som dimensioneringsmetod.

Med denna exakta analys tar vi hänsyn till dina anläggningsspecifika förutsättningar. På så vis går det att upptäcka potentiella svaga punkter på förhand och utveckla optimeringar för dessa. Då profiterar du som driftansvarig på ett komplett anpassat system som innehåller skräddarsydda teknologier och komponenter och där alla delar är anpassade efter varandra för alla krav.

Titta på videon för att se hur din anläggning kan konstrueras effektivt. Tack vare Wilos moderna dimensioneringsverktyg.

Rörledningsberäkning

För att pumpa ett medium från A till B behöver du inte vilken pump som helst – du behöver en särskild pumplösning som passar dina krav och de förutsättningar som finns.
En av förutsättningarna är mediets egenskaper, en annan är rörledningssystemet. Alla höjdprofiler, alla monteringsarmaturer och alla formstycken orsakar tryckförluster i rörledningssystemet.
Om pumpen inte är korrekt anpassad efter rörledningssystemet kanske tillräcklig pumpkapacitet inte går att uppnå.
Därför låter vårt urvalsprogram dig inte bara använda rätt Q/H-värden för att välja lämplig pump, utan du kan också inkludera en rörledningsberäkning som stöd för urvalsprocessen.

Vårt kundsupport beräknar i så fall gärna rörledningsförlusterna för dig.

Kontakta oss