Preventivt byte av värmeledningspumpar

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-16.30
Fre: 7.00-15.30

LCC-kontroll – kontroll av livscykelkostnader

Pumpskiftesfunktionen i Wilo-Select 4 beräknar dina livscykelkostnader (LCC) för existerande värmeledningspumpar och ger en översiktsjämförelse med rekommenderad utbytespump. Du får resultatet som en relevant lönsamhetsjämförelse. Därför är preventivt pumpskifte ofta ett enkelt och smidigt beslut.

Besparingspotential och amorteringstid avgörs snabbt

För att du snabbt ska kunna sätta upp lönsamhetsjämförelsen har vi lagt in fler än 1 000 vanliga värmeledningspumpar i Wilo-Select 4. En exempelberäkning för en befintlig pump eller till och med för kompletta fastigheter är därför lätt och komfortabel att ta fram.

Besparningspotential och amorteringstid

Genom att ange besparingspotentialen och amorteringstiden ger du kunden ett pålitligt beslutsunderlag för ett förebyggande byte av värmeledningspump.

Wilo-Select 4