Wilo-Service - ett skräddarsytt koncept som driftoptimerar pumpsystem

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-16.30
Fre: 7.00-15.30

Wilo-Service – pumpservice i alla delar av världen

Wilo-Service är där för dig världen över 365 dagar om året.

Det är vår uppfattning att servicetjänster ska innefatta hela livscykeln för dina Wilo-produkter, från fackmannamässig installation och underhåll till säker pumpdrift i många, många år framöver ...

 • Globalt fler än 2500 välutbildade Wilo-servicetekniker
 • Representerade i drygt 60 länder
 • Kundorienterade tjänster
 • Konkreta svar och snabba leveranser

Wilo-Service i Sverige

När vi diskuterar pumpar med våra kunder ser vi alltid till helheten. En pump är en komponent i ett system där många produkter samverkar med varandra. Wilo hjälper därför till med inventeringar, analys av pumpsystem och vid driftsättning - allt för att slutresultatet ska bli det bästa, såväl funktionellt som ekonomiskt. Då anläggningarna kräver regelbunden översyn erbjuder Wilo full trygghet genom underhållsavtal.

I Sverige har Wilo över 30 servicepartners, från Malmö i söder till Kiruna i norr. I takt med att nya produkter lanseras på marknaden utbildas servicepersonalen kontinuerligt vad gäller ny teknik och frågeställningar kopplade till serviceärenden.

Driftsättning av pumpar

Pumpar och pumpsystem utvecklas kontinuerligt med nya funktioner och är föremål för tekniska framsteg. Moderna högpresterande pumpar och applikationerna som de sitter monterade i kräver mycket kunskap och ”know how”. För att pumparna ska fungera optimalt med hänsyn till funktionalitet, automatik och driftekonomi är en framgångsrik driftsättning speciellt viktig. Välutbildade servicetekniker från Wilo garanterar att detta blir rätt utfört.

Dessutom kan serviceteknikerna utbilda och instruera personal för framtida drift och manövrering av pumparna.

Regelbunden översyn och tecknande av underhållsavtal

Det bästa sättet att undvika oväntade pump-/systemfel eller andra problem med driften är att regelbundet underhålla pumparna. Wilo erbjuder underhållsavtal som bygger på regelbunden översyn och underhåll av pumpar och pumpsystem. Detta skapar trygghet för dig och dina kunder. Vi utför service enligt utprovade rutiner och givetvis får du ett protokoll på utfört arbete.

Våra servicetekniker kommer att utföra uppgifter enligt valt underhållspaket.

Strukturerade checklistor säkerställer funktionalitet och status på din anläggning. Det finns tre olika standardpaket att välja på, Basic, Comfort och Premium.

Här följer exempel på vad som ingår i ett underhållsavtal:

Årlig genomgång (tätare intervall enligt överenskommelse)

Exempel på kontroller enligt gällande checklista:

 • automatik
 • kontroll av oljenivå (avloppspumpar)
 • avstängningsventiler
 • eventuellt läckage och missljud
 • larmlogg
 • tryck i expansionskärl
 • åtgärdsförslag på fel såsom läckor och skador innan de blir akuta problem (kostnad tillkommer)
 • kostnadsförslag för byte av slitdelar
 • protokoll distribueras
 • förslag till eventuella förbättringsåtgärder mm

Ett underhållsavtal kan dessutom utgöra grunden för en överenskommelse om förlängd garantitid. Därför kan du, genom att teckna ett underhållsavtal, inte bara förhindra och i rätt tid förebygga potentiella pumpfel utan också få en längre garantiperiod.

Pumpreparationer och val av reservdelar

Om du har problem med någon pump eller något pumpsystem så är du alltid välkommen att kontakta Wilo-Service. Vi agerar omgående och våra servicetekniker kommer snabbt att hitta orsaken till problemet, vi kommer vidare erbjuda de nödvändiga reservdelarna och utföra pumpreparationer på bästa sätt. Vi utför pumpreparationer i vår verkstad och även på plats. Vid allvarliga utmaningar tar vi hjälp av moderbolagets serviceavdelning i Tyskland. Vi tillhandahåller garanti för alla pumpreparationer och ersatta pumpdelar.

Om du letar efter pålitliga, högkvalitativa och snabba tjänster kopplade till pumpreparationer så är Wilo en garant för detta.

Hur kommer jag i kontakt med Wilo-Service i Sverige?

För att komma i kontakt med Wilo-Service i specifika serviceärenden så finns det tre olika vägar att gå:

1. På hemsida www.wilo.se under rubrik ”Service och tjänster/serviceärenden” kan du fylla i dina kontaktuppgifter och beskrivning av ärendet direkt i ett formulär

2. Beskriv ditt ärende och skicka ett mail till vår serviceavdelning i Växjö, mailadress service@wilo.se

3. Kontakta Wilo-Service direkt på telefon 0470-72 76 00

När serviceärendet hamnat hos Wilo-Service i Växjö hanteras detta omgående och vi kontaktar ansvarig person på plats för vidare beslut om vad som ska göras.