Förebyggande åtgärder lönar sig

Underhåll

Den höga driftsäkerheten och optimala energiutnyttjandet ger bästa tänkbara komfort. Och till en låg kostnad eftersom behovet av underhåll och service minskar betydligt. Mer än 50 % av alla nöd- och serviceutryckningar kan undvikas genom inspektioner. Fel upptäcks i god tid innan produktionsstörningar eller större skador inträffar, som annars hade gett upphov till extra kostnader.

Skräddarsydda underhållsavtal

Wilos standardserviceavtal säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet under produktens hela livslängd. Detta kommer både serviceteknikern som uppdragsgivare och dennes kund som användare till del. Det går även att upprätta fastprisavtal som skräddarsys efter dina specifika behov. Alla servicearbeten dokumenteras noggrant. Ett annat attraktivt alternativ är all-inclusive-serviceavtal. I dessa ingår även allt material – till och med pumpbyten i nödfall kan ingå i ett sådant allomfattande servicepaket.

Fördelar:

  • Garanterad driftsäkerhet
  • Individuella servicepaket med fast pris
  • Service med checklistor
  • Arbetet schemaläggs och organiseras av Wilo

Wilos reparationsavtal:

ServiceBasComfortPremium
Obegränsad kontraktsperiodxxx
Jourservice, tillgänglighet dygnet runtxxx
Fast avgift för arbets- och restidxxx
Erhållande av detaljerade checklistorxxx
Visuell inspektion av pumpar och systemxxx
Funktionstestxxx
Inkluderar kontroll och påfyllning av tryckkärl, trycktankar etcxxx
Drift- och funktionsoptimering av pump/systemxxx
Uppdatering av mjukvarorxxx
Mindre reparationer inkluderade i den fasta kostnadenxx
Inga lön- och resekostnader inom service- och underhållsintervallen (enligt ordinarie arbetstider. Gäller tryckstegring och cirkulation)xx
Förbrukningsmaterial inkluderade i prisetxx
Inkluderar slitdelarx
Inga lön- och resekostnader inom service- och underhållsintervallen (oavsett om dessa ligger utanför ordinarie arbetstider inklusive helger)x