Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Reference Hospital Bremerhaven

Otidsenlig energiförbrukning.

Sedan den öppnades år 1976 har kliniken Bremerhaven med sina 710 sängar varit den modernaste av sitt slag i förbundslandet Bremen. Till skillnad från sin ledande ställning inom medicin var de byggnadstekniska anläggningarna dock inte längre tidsenliga. År 2004 uppgick kostnaderna för primärenergi till 2,4 milj. euro. Det viktigaste på patienterna på sjukhuset är och förblir kompetenta läkare och utnyttjande av modern medicinteknik. Men det medicinska systemet och patienternas snabba tillfrisknande fungerar bara med pålitliga och optimerade byggnadstekniska installationer.

Väl uppdaterad även inom byggnadstekniska installationer med Wilo-Energy Solutions.

I samordning med klimatskyddsorganisationen Bremer Energi-Konsens tilldelades Siemens-Division Building Technologies uppdraget energetisk sanering. I samband med detta slöts ett energisparande kontrakt för ett projekt med en löptid på tolv år.Som följd bytte man i förebyggande syfte ut de ännu fungerande, men oreglerade pumparna i totalt 120 enskilda system mot Wilo-Stratos högeffektiva pumpar.Därmed har kliniken skapat en milstolpe inom anläggningskvalitet, miljövänlighet samt hållbara kostnadsbesparingar och energioptimering.

Ett resultat som märks: cirka 50 MWh sparad ström per år.

Tack vare det proaktiva pumpbytet kunde energiförbrukningen minskas med över 31 %. Sedan bytet sparas årligen ca 50 MWh ström enbart tack vare användningen av högeffektiva pumpar.

Enligt resultaten innebär åtgärderna största möjliga försörjningssäkerhet, hygiensäkerhet enligt de senaste hygienföreskrifterna och ökad komfort för patienterna. Samtidigt minskar pumparna energiförbrukningen markant. Investeringen i Wilos högeffektiva pumpar har alltså efter kort tid redan lönat sig.

Reference Hospital Bremerhaven Herr Breuer

Jürgen Breuer, teknisk chef på kliniken Bremerhaven.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.