Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Fußballmuseum Gebäude von außen

Styr pumparna efter det exakta behovet med hjälp av fastighetsautomation (BMS)

De fyra VM-titlarna väcker alltid glada minnen hos tyska fotbollsfans från generation till generation. Hur det hände och en mängd andra underhållande historier berättar det tyska fotbollsmuseet i Dortmund. En ”Action-arena”, ett evenemangsområde och en gastronomi avrundar ”fotbolls”-upplevelsen i ordets sanna bemärkelse. Det multifunktionella konceptet ställer samtidigt höga krav på klimatiseringen. För att besökarna ska få uppleva en behaglig rumstemperatur har ett ”nytt taktiskt koncept” utarbetats för klimatiseringen. Här ingår Wilo-pumpar som styrs av fastighetsautomationen och transporterar värme eller kyla efter behov.

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund - Action pur in der Multifunktionsarena – plus großzügige Fensterfronten. Kühlkassetten in der Decke sorgen trotzdem für angenehmes Raumklima.

Multifunktionsarena med kylkassetter i innertaket

Utnyttjar hela ”planens bredd”

Kraven på klimatiseringen – fördelningen av värme och kyla – kan inte skilja sig mer åt. En flera meter hög glasfront med multimediala element ger till exempel besökarna en första inblick i den tyska fotbollsvärlden – och får därför inte imma igen. Spektrumet av ytor och utrymmen är brett. I multifunktionsarenan på undervåningen kan fans testa sina nyvunna kunskaper direkt på spelplanen och då svettas ordentligt om omgivningen inte är behagligt klimatiserad. Medan besökarna vandrar runt på museiplanet utgör en annan våning den atmosfäriska omgivningen för evenemang och galor – från stilfulla middagar till fester. Olika gastronomiska områden, där man kan ta en skön paus, står för den sportigt kulinariska höjdpunkten.

”Spelsystemet” för värme- och kylfördelning

För att alltid kunna garantera optimala klimatförhållanden för alla dessa olika aktiviteter utnyttjas hela ”spelfältet” av tekniska möjligheter. Fjärrvärmeanslutningen på 400 kW alstrar energin för uppvärmning. Kyla genereras av två vattenkylare med 300 kW effekt vardera. För att arbeta så energisnålt som möjligt är de anslutna till ett direktförångande frikylningssystem. Ventilationssystemen arbetar även med adiabatisk kylning. Fördelningen av värme och kyla sker med olika anläggningar, anpassade efter användningstyp och -krav: via ventilationen, kompletterat med yttemperering, golvkonvektorer eller värmeelement.

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund - Auf der Museumsebene laden viele interessante Requisiten und Multimedia-Präsentationen zum Verweilen ein. Hier ist deshalb zusätzlich zur Luftheizung bzw. -kühlung eine Flächentemperierung eingebracht.

Museiplan med mycket intressant rekvisita och multimediapresentationer

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund - Per GLT behält Andreas Heine die 21 Pumpen im Überblick. Damit sind auch Klimatisierungsszenarien für Events außerhalb der regulären Öffnungszeiten mit wenigen Klicks möglich

Via fastighetsautomationen har man alltid uppsikt över pumparna och kan styra dem med några få klick för olika klimatiseringsscenarier.

Fastighetsautomationen möjliggör en ”flexibel taktik”

Alla värme- och kylkretsar styrs övergripande via fastighetsautomationen (BMS). Den reglerar även cirkulationspumparna efter temperatur och tid (”Wilo-Stratos”, nominell anslutningsbredd DN 65) för varje fördelning. På så sätt garanteras en tillräcklig och samtidigt sparsam och punktlig, dock inte överflödig temperaturreglering av de enskilda delarna av byggnaden.

Utställningsytorna på andra och tredje våningen värms och kyls via ventilationen. I foajén finns golvkonvektorer installerade. De avger varm luft längs med de höga glasytorna. På så sätt håller man undan kalla luftströmmar från glaset under den kalla årstiden och förhindrar att fönstren immar igen. I multifunktionsarenan används dessutom golvvärme som även används till passiv kylning. Här kan nämligen både stilfulla galor och en hel del ”Action” äga rum när en fotbollsplan har byggts. Och eftersom de stora glaselementen avger värme på sommaren har man även installerat kylkassetter i innertaket utöver det kylda luftintaget för att täcka in toppbelastning. Rummen intill värms däremot upp med konventionella värmeelement. Beroende på temperaturnivå transporterar Wilo-pumparna i de enskilda värme- och kylkretsarna nödvändig energimängd efter behov.

För den tekniska chefen på tyska fotbollsmuseet, ekonomiingenjör Andreas Heine, är uppkopplingen av pumparna till fastighetsautomationen av avgörande betydelse: Värme och kyla genereras både beroende på utomhustemperatur och tidsstyrt efter museets ordinarie öppettider. Om särskilda evenemang äger rum avviker man från denna rutin. Och tack vare fastighetsautomationen sker detta med ett enkelt tryck: I teknikcentralen kan man styra värme- och kylanläggningen via anläggningsritningarna med en pekskärm. Via fastighetsautomationen som kontorsarbetsplats kan man även ställa in temperaturer och tider beroende på rummens funktion. Om exempelvis ett kvällsevenemang äger rum i ett evenemangsområde förs tidpunkten och önskad temperaturnivå in i fastighetsautomationens kalender. Fastighetsautomationen fastställer på egen hand framledningstid för att exakt uppnå den valda rumstemperaturen beroende på utomhustemperaturen. Detta kan även göras manuellt, medan temperaturen sänks som vanligt i delar av byggnaden som inte används för evenemang utanför ordinarie öppettider för att spara energi.

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund - Dipl.-Wirt.-Ing. Andreas Heine, technischer Leiter des Deutschen Fußballmuseums vor den 15 Heizkreisen und 6 Kühlkreisen der verschiedenen Nutzungsbereiche.

Ekonomiingenjör Andreas Heine, teknisk chef på tyska fotbollsmuseet

Snabba omställningar med pumpteknologi från Wilo

En viktig del av att minska behovet av primärenergi står 21 högeffektiva Wilo-pumpar för – 15 cirkulationspumpar för värmeförsörjning och sex för kylfördelning. Cirkulationspumparna med våt motor från serien ”Wilo-Stratos” (se rutan) uppvisar ett energieffektivitetsindex på ≤ 0,20. Detta är för närvarande riktmärket för ekodesigndirektivet (ErP). Utöver detta utnyttjar pumparna sparpotentialen hos de steglöst reglerbara EC-motorerna genom en så kallad ”Q-Limit”. Den begränsar flödet i varje fördelningskrets till ett inställbart värde mellan 25 och 90 procent av den maximala flödesmängden. Om det förinställda värdet uppnås regleras pumpen efter kurvan längs med denna begränsning. På så sätt kan flödet anpassas snabbt och efter behov, samtidigt som man undviker ineffektiva värme- eller kylscenarier.

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund - In jedem der 21 Heiz- und Kühlkreise ist eine „Wilo-Stratos“ mit DN 65 installiert. Die stufenlos regelbaren EC-Motoren sorgen für eine schnelle und bedarfsgerechte Anpassung der Volumenströme, gesteuert von einer zentralen GLT.

”Wilo-Stratos” med DN 65 i 21 värme- och kylkretsar

Wilo-Stratos: Cirkulationspump med EC-motor, utmärkt inom energiförbrukning och kommunikation

Pumpen med våt motor ”Wilo-Stratos” är utvecklad för att användas inom varmvattenvärme, i klimatanläggningar och i stängda kylkretsar. Energieffektivitetsindexet (EEI) ligger på ≤ 0,20 för enkelpumpen. Med den förinställda begränsningen av flödet (Q-Limit-funktionen) är det möjligt att utföra driftinställningar som ökar effektiviteten.

Pumpen kan ställas in på totalt fyra olika drifttyper:

  • Varvtalsstyrning (n=constant)
  • Δp-c för konstant differenstryck
  • Δp-v för variabelt differenstryck
  • Δp-T för temperaturstyrt differenstryck

Därmed utnyttjar EC-motorn alla fördelar med en steglös reglering. Utöver detta finns möjligheten att styra via en fastighetsautomation. ”Wilo-Stratos” kan utrustas med gränssnitten Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM. De hydrauliska anslutningarna går från DN 32 till DN 100, det nominella trycket från 6/10 bar och 16 bar som speciallösning.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.