BACnet

BACnet skrbi za optimalni inženiring

BACnet (Building Automation and Control networks (Avtomatika zgradbe in nadzorna omrežja)) je omrežni protokol za avtomatizacijo zgradb. S priključitvijo na BACnet s protokolom MS/TP se prvič omogoči stalna komunikacija med področnimi napravami in vodilno tehniko s prosto uporabnim standardom. Prednosti BACnet so, da je v svetu priznan kot proizvodno nevtralen in odprt protokol, ki omogoča svojo dokumentacijo in s tem povezano robustnost ter zanesljivost pri inženiringu in obratovanju.

Olajšano povezovanje področnih naprav

Wilo z MS/TP Medium RS485 ponuja enostavno možnost za povezovanje področnih naprav z BACnet. Wilo pri tem podpira največjo možno hitrost 76800 baudov. Za prehod na druge medije, kot npr. BACnet/IP ali BACnet Ethernet, se lahko v skladu s standardom ISO8802-3 uporabi usmerjevalnik.