Sistem vodenja dvojne črpalke

Enostavno. Učinkovito.

S sistemom vodenja dvojne črpalke Wilo lahko pozabite na naporno projektiranje dvojnih črpalk. Po potrebi deluje preko glavne in rezervne črpalke (rdvojno delovanje) ali kot osnovna črpalka in črpalka za vršno delovanje (vzporedno obratovanje). Preklop ali dovod se izvede samodejno glede na obremenitev ali napako.

Prihranite strošek energije

Dodatna prednost je tudi to, da se dvojna črpalka v avtomatizaciji zgradbe prikazuje kot ena črpalka. S tem prihranite strošek energije. V nekaterih delih delovnega področja boste prihranili še več energije: Wilo natančno ve, kdaj sta obe črpalki pri srednjem številu vrtljajev varčnejši v primerjavi s polnim delovanjem ene ali manjšim številom vrtljajev druge.

Serijski sistem vodenja dvojne črpalke

  • Serija Stratos GIGA
  • Serija CronoBloc BL-E
  • Serija VeroLine IP-E/DP-E
  • Serija CronoLine IL-E/DL-E

Sistem vodenja dvojne črpalke z IF-modulom

Vmesnik za dvojne črpalke s serijo, ki ima IF-module, ima:

  • Serija Stratos/Stratos-D/Stratos-DP/Stratos-Z