Distribucija in povišanje tlaka

Prelepa gorovja in dolge doline so sanje vsakega popotnika. Za podjetje za oskrbo z vodo pa to vsekakor predstavlja zelo kompleksne zahteve. Za zanesljivo oskrbo območij z velikimi višinskimi razlikami in številnimi porazdeljenimi odjemnimi mesti so nujno potrebni učinkovite črpalke s konstantno ustreznim tlakom in dobro načrtovanje.

Transport in distribucija vode pa morata potekati čez daljše razdalje tudi na številnih geografsko manj vpadljivih območjih. Distribucija z ustreznim tlakom še posebej v velemestih z mnogimi visokimi in velikimi zgradbami predstavlja izziv, ki ga ne smemo podcenjevati in za katerega na cevovodih potrebujemo veliko mrežo razdelilnikov.

Učinkovito upravljanje tlaka od vodovoda do potrošnika

Za zagotavljanje življenjskega standarda in zdravja prebivalstva je nujno potrebna zanesljiva in brezhibno delujoča oskrba z vodo.

Zastareli cevovodi pogosto predstavljajo težavo, saj pod neprestanim vodnim tlakom postanejo porozni. Tako lahko nastanejo razpoke, skozi katere uhaja voda. Da se izognemo takšnim izgubam vode, je treba cevovodni sistem neprestano preverjati z elektronskimi napravami. Še eno sredstvo za zmanjšanje izgub na ceveh zaradi previsokega tlaka je izbira ustrezne črpalke z učinkovitim upravljanjem tlaka. Zanesljive in pametne črpalke Wilo skrbijo, da do končnega uporabnika vedno prispe želeni tlak in da so izgube ter z njimi povezani stroški nizki.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Distribucija vode in povišanje tlaka v mestu

V zgradbi so naprave za dvig tlaka del sistema za distribucijo vode. Skrbijo za potreben vodni tlak za pitno, industrijsko in požarno vodo, in sicer v vseh nadstropjih. Ker oskrbovalni tlak vodovoda ne zadostuje oz. zakon zahteva drug vodni tlak, je uporaba potrebna zlasti v nebotičnikih in zgradbah na posebnih legah. Družba Wilo tako nudi ustrezne rešitve za vsakršen izziv pri distribuciji in povišanju tlaka. Naprave za dvig tlaka se poleg uporabe v zgradbah uporabljajo tudi zunaj za stopnjevanje črpalne višine pri omrežjih za distribucijo vode, ki se nahajajo na območjih z naravnimi višinskimi razlikami. Zaradi visokih zahtev in obremenitve sestavnih delov priporočamo polletno do letno vzdrževanje, da se omogoči varno in dolgoročno nemoteno obratovanje.