Industrija

Gospodarno in učinkovito

Pri podjetju Wilo vemo: vsako industrijsko okolje ima lastne, visoke zahteve glede tehnike proizvodnje in materiala, ki se uporablja za gradnjo komponent. Zato za naše partnerje in stranke razvijamo industrijske rešitve in izdelke po meri, s čimer zagotavljamo zanesljivost, prilagodljivost in učinkovitost.

Uporabno na različnih področjih

Izdelki Wilo se po vsem svetu uporabljajo na najrazličnejše načine.

Živilska industrija

Ko gre za živila, zahteve ne morejo biti dovolj visoke. Kajti tukaj gre za naše zdravje. Zato ta panoga postavlja izjemno visoke zahteve za tehnologijo in materiale vseh sestavnih delov. Črpalke Wilo izpolnjujejo pričakovanja zahvaljujoč zanesljivosti in funkcionalnosti. Na vsaki stopnji postopka se morajo proizvodni parametri, kot sta temperatura in neprepustnost, natančno upoštevati, da se zagotovijo strogi standardi kakovosti in higiene. Tako morajo črpalke vsak dan dokazovati svojo funkcionalnost in zanesljivost.

Kovinska industrija

Jeklo je dandanes bistven sestavni del tehnološkega razvoja. Pri tem spada proizvodnja jekla med veje industrije z največjo potrebo po energiji in vodi ter s tem istočasno ponuja ogromen potencial za prihranek. Zanesljiva oskrba z vodo in njeno odvodnjavanje v postopku proizvodnje sta odločilnega pomena. Visoka obremenitev hladilne tekočine z agresivnimi in abrazivnimi tekočinami postavlja najvišje zahteve črpalčnim sistemom. Tukaj črpalke podjetja Wilo ves čas delujejo zelo učinkovito, 24 ur na dan, in dosegajo najdaljše življenjske dobe.

Rudarstvo

Kovine, kot sta srebro in baker, so izjemno prevodne in se dandanes uporabljajo na vseh področjih elektronske industrije. Črpanje je drago: pogosto se zaloge nahajajo več sto metrov pod zemljo. Pri kopanju rudnin na tej globini predstavlja voda - v tem primeru tekoča podtalnica in odpadna voda - velik izziv. Večstopenjske črpalke Wilo so idealne za industrijsko uporabo z visokimi tlaki, kot je npr. transport vode v rudarstvu.

Energetika

Energija je osnovna enota življenja. Potrebujejo jo ljudje, živali, rastline ... Zaradi tega svetovna potreba po energiji nenehno in izjemno hitro narašča. Eni od najpomembnejših nalog tehnološkega napredka sta zato učinkovit izkoristek in proizvodnja energije.

Pomemben doprinos k temu prispevajo črpalke Wilo Technical Turbine, ki se uporabljajo npr. pri transportu hladilne tekočine. Z uporabo najsodobnejših materialov in tehnologij je bil pri črpalkah dosežen izjemen hidravlični izkoristek v višini okrog 90 odstotkov, ki močno znižuje stroške energije.