Namakanje

Pri kmetijstvu je trajnostno ravnanje z vodo osnovni pogoj za pridelavo naravnih živil pri neprestano spreminjajočih se podnebnih pogojih. Spreminjajoče se podnebje v številnih območjih na svetu opazno vpliva na to pridelavo. Zato je za zagotovitev pridelka potrebno namakanje. Za nadaljnje okoliščine, kot sta majhna količina ali močno nihanje padavin, je prav tako potrebno namakanje, da se izenači naravna oskrba z vodo. Tako je ogromne suhe, nerodovitne in neobdelane površine z namakanjem mogoče narediti uporabne in rodovitne. To je razlog, zakaj se po vsem svetu obdeluje z umetnim namakanjem več kot 150 milijonov hektarjev.

Sodobni namakalni sistemi za kmetijsko gospodarstvo

Pri sodobnem namakanju polj obstajajo različne možnosti, kako koreninske sisteme oskrbovati z dovolj vode. Potreba po vodi je v tem primeru močno odvisna od vrste uporabljenih poljščin, rodovitnosti tal in podnebja.

Uporaba v komercialnem kmetijstvu

Za zadostno namakanje vseh rastlin so potrebne različne črpalke in namakalni sistemi. Zlasti v sušnih območjih je pomembno, da vodo za namakanje polj pridobivamo in posredujemo čim bolj učinkovito. Družba Wilo poseduje potrebno znanje in nudi ustrezne tehnologije. Vodnjaške potopne črpalke in turbine Wilo skrbijo za zagotavljanje potrebne oskrbe na primer tako, da se lahko voda črpa iz tal ali vodovodne cevi. Vsi kmetje nimajo enakih pogojev za črpanje vode. Zato je družba Wilo razvila črpalke, ki omogočajo prosto izbiro lokacije črpalke. Tako se lahko črpalka na primer namesti tudi na splav, da lahko preprosto črpa vodo iz jezera ali reke.

V praksi so se črpalke s suhim rotorjem družbe Wilo izkazale za uspešne. Tako lahko popolnoma neodvisno od posameznega vodostaja črpate potrebno količino vode in jo transportirate točno tja, kjer jo potrebujete.

Na velikih ravnih površinah za varno oskrbo pogosto primanjkuje potreben vodni tlak, še posebej pri nihajočih vodostajih. V tem primeru so ustrezne visokoučinkovite naprave za dvig tlaka Wilo. Z njimi lahko zagotovite, da bodo vse rastline na polju zalite s pravilnim vodnim tlakom. Na ta način je oskrba z enakomernim tlakom zagotovljena tudi v primeru nihajočega vodostaja, in sicer z največjo možno energetsko varčnostjo.