Odjemanje neobdelane vode

Rešitev za vodnjake in površinske vode

Povsod, kjer so potrebe po vodi velike, smo pogosto odvisni tudi od odvzema iz površinskih vod. Z ravnimi vodnjaki na jezerih in rekah poteka črpanje in posredovanje vode, npr. za pripravo vode.

Izdelava in priprava vodnjakov predstavljata pomemben stroškovni dejavnik na področju oskrbe z vodo. Pomembno je obsežno znanje o hidrologiji, kakovosti vode, različicah in materialih izgradnje kot tudi pogojih pretoka na vodnjakih. Lasten vodnjak ali vrtina vam pomagata, da postanete neodvisni od drage pitne vode in le omejeno dostopne deževnice. Pri črpanju talnice ali namakanja večjih površin vam podvodne črpalke Wilo pomagajo zanesljivo in nezahtevno.

Zanesljive rešitve za črpalne količine, ne glede na velikost

Komunalni dobavitelji in industrija vsak dan potrebujejo velike količine vode. Učinkovite metode in razvoj novih virov, kot sta razsoljena morska voda ali vodonosniki (napeljava talnice), so ene izmed možnosti za varovanje prihodnje oskrbe. Na zbiranje vode iz jezer, izvirov, rek in morja so že danes usmerjena visoka ekološka in gospodarska merila. Vodnjak razpolaga z visokimi potenciali za prihranek, če črpalka deluje na vaši optimalni delovni točki. Potopne črpalke Wilo se lahko v celoti prilagodijo obratovalnim pogojem. Vgradna globina in izdatnost vodnjakov določata, katera črpalka bo uporabljena. Izbirna merila so najboljši možni izkoristek za zmanjšanje stroškov energije in uporabo ustreznih materialov za dolgo obratovanje črpalke, brez vzdrževanja. Poleg tega pa natančno ostruženje neprirezanega rotorja omogoča natančno določitev želenega pretoka. To vam zagotavlja gospodarno rešitev. Tudi spreminjajoče se vodostaje, npr. v pregradah, obvladujemo z najboljšim izkoristkom in visokim varnim obratovanjem. Za odvzem vode s korozivnimi in abrazivnimi sestavnimi deli uporabljamo odporne materiale, kot so Duplex ter premaze, kot so Ceram ali Ceram CT. Zadržujejo napad agresivnih medijev in omogočajo dolgo obratovanje črpalke.