Odpadna voda

Zanesljiv partner za učinkovito in okolju prijazno tehnologijo odpadnih vod

Zahteve črpalk in črpalčnih sistemov, zlasti glede črpanja neprečiščenih odpadnih vod, so se v zadnjih letih močno povečale. To je predvsem posledica urbanizacije in pomanjkanje vode po vsem svetu. Pogoji za praznjenje so se spremenili, vsebnost trdnih snovi v odpadni vodi in časovni presledki v kanalizacijskem omrežju pa so se povečali. Zaradi tega imajo za upravitelja stroški življenjskega cikla črpalke ter z njo povezana naprava, vzdrževanje, okvare in popravila poseben pomen.

Dolgoletne izkušnje pri razvoju projektov za tehnologijo odpadnih vod nam omogočajo zagotovitev nemotenih operativnih postopkov in zanesljive sistemske rešitve. Ne glede na to, če gre za črpanje, mešanje, prezračevanje, filtriranje ali dezinfekcijo (umazane) vode - naša široka paleta izdelkov in sistemskih rešitev vam v vsakem primeru ponuja zanesljivo in energetsko učinkovito rešitev. Odvisno od zahtev, črpalne količine in višine so vam pri črpalkah Wilo na voljo abrazivna ali vlaknasta sredstva za različne medije, kot so odpadna voda, mulj in blatna voda. Posebno pozornost namenjamo najmanjši možni obrabi in robustnim sestavnim delom, ki so del naših rešitev.

Naše učinkovite rešitve za čisto vest

Vse zgradbe in gospodinjstva v svetu proizvajajo odpadne vode, ki jih je treba zanesljivo odstraniti, tako da se izpolnijo higienski standardi in preprečijo neprijetne vonjave. Zato so povsod, kjer odpadne vode ne odtekajo enostavno skozi proste reže v kanalizacijo, potrebne učinkovite strojne instalacije zgradb. Pri prihodnjih tehnologijah in konceptih odpadnih vod je treba upoštevati naslednja povzeta načela:

  • Zmanjšanje vnosa škodljivih snovi v odpadne vode
  • Zmanjšanje redčenja odpadnih vod (zunanjih vod)
  • Ločevanje tokov odpadnih vod (deževnica, umazana in odpadna voda)
  • Zmanjšanje preostalih snovi pri obdelavi odpadne vode
  • Uporaba tokov odpadnih vod (gospodinjski odplaki, urin itn.)

Prihodnji koncepti odpadnih vod zato od projektanta in upravitelja zahtevajo širok zorni kot, ki bo izboljšal razmerje med stroški in uporabo.

Naše učinkovite rešitve se uporabljajo predvsem na naslednjih področjih uporabe: