Oskrba z vodo za gašenje

Protipožarna zaščita in pitna voda

Spoštujte protipožarne predpise ob pomoči rešitev Wilo za ta sektor. Različne situacije v zgradbah v kombinaciji z različnimi regionalnimi predpisi zahtevajo specifične rešitve. Obrnite se na podjetje Wilo po znanje in strokovne nasvete ter učinkovito črpalno tehniko.

Sistemi za gašenje požara in protipožarno zaščito se uporabljajo samo v primeru potrebe. Če so napolnjeni z vodo, ta pa ne kroži, obstaja nevarnost, da je voda higiensko vprašljiva. Če so tovrstne naprave povezave z instalacijo za pitno vodo, lahko predstavljajo nevarnost za zdravje. Sistemi za gašenje požara se praviloma oblikujejo s stoječo vodo. Stoječa voda lahko povzroči nastanek mikroogranizmov, ki lahko povzročijo bolezni. V skladu s standardoma DIN 1988 in DIN EN 1717 je treba instalacije za procesno vodo, kot so sistemi za gašenje požarov, ločiti od javnih mrež pitne vode.

Pripravljeni na vse

Različne situacije v stavbah v kombinaciji z različnimi regionalnimi predpisi zahtevajo posebne rešitve. Z visokokakovostnimi sestavnimi deli Wilo je mogoče sestaviti individualen protipožarne sisteme. Izkoristite naše znanje in izkušnje ter visokoučinkovite tehnike črpanja. Na primer s popolnoma samodejno napravo za oskrbo z vodo v robustnem sistemu, sestavljenem iz energetsko učinkovitih visokotlačnih centrifugalnih črpalk in standardnih motorjev.

Visokoučinkovite črpalke Wilo za protipožarno zaščito ponujajo specifične rešitve in zagotavljajo skladnost z regionalnimi predpisi. Naše rešitve izpolnjujejo najvišje možne zahteve standarda DIN 14462 za zaščito oseb, blaga in objektov. V primeru požara je pomembno tudi popolnoma varno delovanje.

Podjetje Wilo ponuja celovite sisteme visoke vrednosti za zanesljivo in varno uporabo vode za gašenje požara. Sistemi za protipožarno zaščito so posebej primerni

  • za stenske in zunanje hidrante
  • za sisteme sprinkler kot dodatek stenskim in zunanjim hidrantom
  • za nebotičnike in nepremičnine