Potrošna topla voda

Uporabite dragoceno pitno vodo

Voda je živilo, za katerega veljajo najvišje zahteve glede kakovosti. To zadeva tudi tehniko, ki ureja in zagotavlja oskrbo s potrošno toplo vodo. Obtočne črpalke podjetja Wilo so rešitev za vse, ki imajo najvišje zahteve glede materiala, upravljanja in udobja.

Voda je ena najpomembnejših surovin na svetu. Zato je trajnostno ravnanje s tem virom še posebej pomembno. Voda prekriva več kot 70 odstotkov zemeljskega površja, vendar se le delček te količine neomejeno uporablja kot pitna voda. 70 odstotkov vode, ki se uporablja kot pitna voda, pridobivamo iz talnice in izvirske vode.

Udobje vroče vode, ki se splača

Manjkajoče kroženje ali prevelika razdalja napeljave sta pogosto odgovorni za to, da iz pipe priteče hladna voda in da se temperatura vode dviguje naknadno. Dokler se voda ogreje na želeno temperaturo, v odvod steče več litrov pitne vode. Za znižanje porabe pitne vode v lastnem domu se splača kupiti obtočno črpalko. Tudi pri obrtni uporabi se zanesljiva oskrba s potrošno toplo vodo nahaja pred izzivom. Obtočne črpalke podjetja Wilo izpolnjujejo najvišje zahteve glede kakovosti pri ravnanju z živili, vodo, skrbijo za nemoteno obratovanje in so posebej učinkovite ter s tem varčujejo z elektriko. Kajti pametna tehnologija lahko zagotovi oboje: Skrbi za hitro oskrbo s toplo vodo in istočasno varčuje z energijo ter viri.

Kakovost pitne vode

Kakovost vode pogosto zakonsko urejajo in upravljajo uredbe, različne smernice, priporočila in pravila. Pitna voda ima zaradi različnih mineralov, ki se sproščajo iz tal in kamnin, na več območjih različen okus. Zdrava in čista pitna voda je brezbarvna in bistra, pa tudi brez okusa in vonja ter neoporečna.

Oskrbo s pitno vodo sestavljajo pridobivanje vode, priprava in distribucija pitne vode. Skozi celotno procesno verigo oskrbe s pitno vodo je zelo pomembno ohranjati ovire proti onesnaženju, da je potreba po tehnični pripravi čim manjša. Pri tehnično brezhibno vgrajenih distribucijskih sistemih, ki so podvrženi rednemu in strokovnemu vzdrževanju in upravljanju, ne pride do onesnaženja zaradi materiala, snovi ali legionel. Odločilna komponenta za visoko kakovost pitne vode je torej izredno upravljanje sistemov, za katero so odgovorna podjetja za oskrbo z vodo in lastniki ali upravljavci zgradb. Za te naloge nudi družba Wilo po meri prilagojene in visokokakovostne rešitve, na katere se lahko zanesete.

Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser
Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation

Omogočanje oskrbe z vodo

Zlasti stare zgradbe pogosto kažejo na težavo, da je v vodovodnih ceveh prenizek vodni tlak. Da se omogoči ustrezno uporabo vseh naprav, je potreben povišan vodni tlak. Družba Wilo kot odgovor na te težave poseduje ogromen proizvodni spekter črpalčnih sistemov. Sem vsekakor spada tudi široka izbira modelov za oskrbo s pitno vodo. Naši izdelki obljubljajo odlično kakovost vode, ki ustreza vsem predpisom. Zahvaljujoč našemu znanju pri tem ni pomembno, ali je voda pridobljena s površja ali talnice.

Z našimi dolgoletnimi izkušnjami iz projektov v strojnih instalacijah zgradb vam zagotavljamo podporo tako pri načrtovanju kot pri praktični izvedbi vaših projektov.

Pravilna instalacija za pitno vodo

Za neoporečno kakovost vode do vaše hišne instalacije jamčijo podjetja za oskrbo z vodo. Za nadaljnjo kakovost vode, dokler ta ne priteče iz vodne pipe končnega uporabnika, pa odgovarjajo lastniki ali upravljavci zgradb. Za izpolnitev teh dolžnosti in upoštevanje mejnih vrednosti sta zelo pomembni dobro premišljena izbira in vgradnja cevovodov ter vgradnih črpalk.

Strokovna vgradnja

Strokovna vgradnja črpalčnega sistema s strani overjenega obrtnika ali specializiranega podjetja lahko prepreči obširne težave, s čimer je vaša pitna voda zaščitena in se izognete onesnaženju. Instalacijsko podjetje naj bi za izvedbo svojih storitev uporabljalo zgolj izdelke z oznako akreditiranega overitelja. Tukaj ste z izdelki družbe Wilo na varnem.

Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation

Naši nasveti

  • Dela na vaši instalaciji za pitno vodo naj izvajajo strokovna podjetja.
  • Če s toplo vodo ravnate spoštljivo in trajnostno, prihranite denar in elektriko.
  • Za varovanje in ohranjanje virov pitne vode se izogibajte odstranjevanju strupenih snovi ali odpadkov v kanalizacijo.
  • Popravilo vodne pipe, iz katere kaplja, ne ohranja zgolj živcev, temveč prihrani tudi denar in sočasno varuje okolje. Vodna pipa, iz katere kaplja, lahko v enem letu izgubi več kot 1000 litrov pitne vode.
  • Zastalo vodo, ki nastane pri daljšem zastoju vode v ceveh, lahko brez težav uporabite za zalivanje rož.