Priprava vode

Visokoučinkovita tehnologija ohranja vire in zagotavlja ekonomičnost pri delu

Priprava pitne in procesne vode, obdelava hladilne vode ter optimizacija obratov za pranje in izpiranje. To so le nekateri primeri, kjer je prisotna priprava vode za posebno uporabo. Nenehni izzivi, kot so povečanje vsebnosti trdnih snovi v odpadni vodi, ki otežujejo obratovalne pogoje za naprave in opremo, zahtevajo nove, domiselne in inovativne načine za izboljšanje postopkov in z njimi povezanih izdelkov. Pri tem je treba razmišljati tudi o varčevanju energije.

Globalne podnebne spremembe, nizka poraba energije – kot tudi nizki stroški življenjskega cikla – je aktualna tema, ki bo v prihodnosti izjemno pomembna. Visokoučinkovita tehnologija, ki jo je razvilo podjetje Wilo, ima ogromen potencial za ohranjanje vodnih virov in posledičen prihranek stroškov.

Od komunalne uporabe do industrijskih rešitev

V čistilnih napravah se iz odpadnih industrijskih vod odstranijo škodljive sestavine. Da se lahko odpadne vode tako prečistijo, da jih je mogoče ponovno vrniti v sistem oskrbe z vodo, je potreben dolgotrajen in drag postopek. Odgovorne osebe na tem področju so pod nenehnim pritiskom zaradi zmanjšanja stroškov in morajo hkrati spoštovati številne nacionalne predpise in zakone. Wilo s svojo razvito visokoučinkovito tehnologijo ponuja velik potencial za ohranjanje vodnih virov in posledično zmanjšanje stroškov.

Tudi na področju priprave pitne vode je podjetje Wilo pokazalo svojo usposobljenost. Sistemi Wilo nudijo popolne rešitve s področja priprave pitne vode, od načrtovanja in projektiranja do celotne izvedbe procesne tehnike in tehnike krmiljenja.

K spektru storitev Wilo pri pripravi pitne vode med drugim spadajo tudi

  • odstranjevanje ledu in mangana
  • razkisanje (fizikalno in kemično)
  • membranska filtracija (ultrafiltracija)
  • UV–dezinfekcija
  • filtracija z aktivnim ogljem