Procesne uporabe

Rešitve Wilo za procesno tehniko

V podjetju Wilo vemo: vsako industrijsko območje ima svoje visoke zahteve, ki zadevajo tehnologijo proizvodnje in material, ki se uporablja za izgradnjo sestavnih delov. Zato za naše partnerje razvijamo industrijske rešitve in izdelke po meri, s čimer zagotavljamo zanesljivost, prilagodljivost in učinkovitost.

Naše rešitve se uporabljajo pri naslednjih izzivih:

Živilska industrija

Ko gre za živila, zahteve ne morejo biti nikoli dovolj visoke. Kajti tukaj gre za naše zdravje. Zato ta panoga postavlja izjemno visoke zahteve za tehnologijo in materiale vseh sestavnih delov.

Kovinska industrija

Zanesljiva oskrba z vodo in njeno odvodnjavanje v postopku proizvodnje sta odločilnega pomena. Visoka obremenitev hladilne tekočine z agresivnimi in abrazivnimi tekočinami postavlja najvišje zahteve črpalčnim sistemom. Tukaj črpalke podjetja Wilo ves čas delujejo zelo učinkovito, 24 ur na dan, in dosegajo najdaljše življenjske dobe.

Rudarstvo

Pri kopanju rudnin na globini predstavlja voda - v tem primeru tekoča podtalnica in odpadna voda - velik izziv. Večstopenjske črpalke Wilo so idealne za industrijsko uporabo z visokimi tlaki, kot je npr. transport vode v rudarstvu.

Energetika

Eni od najpomembnejših nalog tehnološkega napredka sta učinkovit izkoristek in proizvodnja energije. Z uporabo najsodobnejših materialov in tehnologij je bil pri črpalkah dosežen izjemen hidravlični izkoristek v višini okrog 90 odstotkov, ki močno znižuje stroške energije.