Zbiranje odpadne vode

Zanesljive in dolgotrajne sistemske rešitve za zbiranje odpadne vode

Kar zadeva ekološko zaščito in ohranjanje virov igra pomembno vlogo ravno zbiranje in transport odpadnih voda. Stalni izzivi, kot so porast vsebine čvrstih materialov v odpadni vodi, kar otežuje delovne procese obdelave, zahtevajo inovativne rešitve za nenehno izboljševanje procesov in izdelkov, povezanih z njimi.

Izdelki in sistemi Wilo določajo standarde zmogljivosti in učinkovitosti. Poleg tega vas podpiramo vse od projektiranja, zagona do vzdrževanja vašega sistema. Wilo vam vse nudi na enem mestu: od odvodnjavanja iz gospodinjstva preko prečrpovalnih postaj, zasebnih in kolektivnih črpalk pa vse do odvodnjavanja vode pod tlakom.

Sistemske rešitve za objekte

Povsod, kjer ni kanalizacije in kjer njena izgradnja ni mogoča ali je negospodarna, se za odvodnjavanje vode pod tlakom priporoča cevovod z majhnim premerom. Novi črpalni jaški Wilo-Port 600 in Wilo-Port 800 so razviti za ravno te namene. Črpalni jaški iz trpežnega polietilena, odpornega na korozijo, so vzdržljivi in zanesljivi.

Kompetentnost pri sistemih za odvajanje trdnih delcev

Odvodnjavanje vode iz trgovskih in industrijskih stavb zahteva zanesljivo rešitev, ki je finančno privlačna. Sistemi za odvajanje trdnih delcev Wilo-EMUport so resnična inovacija na področju zbiranja in odstranjevanja odpadne vode. Obratujejo z visoko učinkovitostjo, povzročajo le manjše obratovalne stroške in so enostavni za vzdrževanje. Hidravlika črpalke prepušča samo vnaprej prečiščeno odpadno vodo ter na ta način preprečuje zamaševanje in zvišuje varno delovanje.