umazana in odpadna voda

Zanesljiv partner pri odpadnih vodah

Zahteve po črpalkah in črpalčnih sistemih, zlasti za prečiščevanje odpadnih vod, so se v zadnjih letih močno povečale. To je predvsem posledica urbanizacije in pomanjkanja vode po svetu. Pogoji za transport vode se spreminjajo, količina trdnih snovi v odpadni vodi se povečuje in dlje zadržuje v kanalizacijskem omrežju. Zaradi tega so za uporabnike zelo pomembni stroški življenjskega cikla črpalke, kar vključuje nabavo, vzdrževanje, okvare in popravila.

Dolgoletne izkušnje v projektih za tehnologijo odpadnih vod nam omogočajo zagotavljanje nemotenih operativnih postopkov in zanesljive sistemske rešitve. Ne glede na to, ali gre za črpalke, cevi, prezračevanje, filtre ali dezinfekcijo (umazane) vode, naša široka paleta izdelkov in sistemskih rešitev v vsakem trenutku ponuja zanesljivo in energetsko učinkovito rešitev. Odvisno od zahtev, količine pretoka in napora, vam lahko črpalke Wilo služijo za najraznovrstnejše potrebe pri odpadnih vodah, mulju, abrazivnih ali vlaknastih sredstvih. Posebno pozornost v naših rešitvah namenjamo najmanjši možni obrabi in robustnim sestavnim delom.

Naše učinkovite rešitve za mirno vest

Vse zgradbe in gospodinjstva na svetu proizvajajo odpadne vode, ki jih je treba zanesljivo odstraniti, da se izpolnijo higienski standardi in preprečijo neprijetne vonjave. Zato se povsod, kjer odpadne vode niso neovirano speljane v kanalizacijo, uporablja učinkovite tehnika. Pri prihodnjih tehnologijah in konceptih odvodnjavanja odpadnih vod morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Kar največje zmanjšanje vnosa škodljivih snovi v odpadne vode
  • Zmanjšanje redčenja odpadnih vod (infiltrirana voda)
  • Ločevanje tokov odpadnih vod (deževnica, umazana in odpadna voda)
  • Zmanjšanje preostalega odpada iz odpadne vode
  • Uporaba tokov odpadnih vod (motna voda, urin itn.)

Prihodnji koncepti odpadnih voda zato od projektanta in uporabnika zahtevajo visoko zavest o uporabi odpadnih voda, vendar v interesu ljudi in okolice.

Naše rešitve se uporabljajo predvsem na naslednjih področjih uporabe:

Wilo World - Wastewater treatment - mixer, aeroation system

Zbiranje odpadne vode

Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Einzelraum

Transport odpadne vode


Entwässerung Transportable Entwässerung

Drenaža/protipoplavna zaščita

Biological treatment with circulation tank

Obdelava odpadne vode