Korporativna družbena odgovornost Wilo

Od ljudi, za ljudi

Kot globalno dejavni vrhunski ponudnik za strojne instalacije zgradb, vodno gospodarstvo in industrijo prevzemamo odgovornost: do naših strank, družbe, za skupni blagor in okolje. Odgovorno ravnanje in družbena vključenost tako po našem mnenju neločljivo spadata k uspešnemu razvoju podjetja.

Za skupino Wilo pomeni korporativna družbena odgovornost, na kratko CSR, veliko več kot samo prispevanje in pokroviteljstvo. CSR pri podjetju Wilo predstavlja predvsem trajno vodenje podjetja: poštene poslovne prakse, politika glede osebja v medkulturnem kontekstu, ki je usmerjena na sodelavce, varčna uporaba naravnih virov, zaščita podnebja in okolja, vključenost v lokalno skupnost in odgovornost v dobavni verigi.

Naša vključenost v lokalno skupnost

Smo mnenja, da moramo kot globalni igralec z več kot 60 proizvodnimi in prodajnimi družbami na vseh celinah sveta razmišljati ne le globalno, ampak tudi lokalno, če želimo biti trajno uspešni. Naš cilj pri tem je, da je podjetje Wilo optimalno vključeno v regionalno družbo in da ga lokalno prebivalstvo dojema pozitivno.

Zato smo vključeni v številne nacionalne in mednarodne programe Corporate Citizenship za kulturo, izobraževanje in pomoč pri razvoju za našo neposredno soseščino in lokalno okolje. Kako je to videti, vam prikazujejo naslednji primeri:

Akcija za vodo! ― Pomoč za Masaje

Odprete pipo in že priteče hladna voda ― za nas je to nekaj samoumevnega, v drugih delih sveta pa predstavlja nepredstavljivo razkošje. Npr. v Afriki ljudje trpijo zaradi pomanjkanja vode. Za okrog 2.000 ljudi v severni Tanzaniji je ta težava rešena: Zahvaljujoč pomoči projekta »Vodnjaki za Masaje« in prispevkom specialistov za črpalke podjetja WILO SE je sedaj vas Loltepes, ki se nahaja okrog 150 kilometrov severno od glavnega mesta province Arusha, oskrbovana z vodo. Peter Löser, območni predstavnik podjetja Wilo za severno Bavarsko, je prispevek črpalk v vrednosti več tisoč evrov predal Burkardu Freitagu, organizatorju projekta »Vodnjaki za Masaje« in poudaril: »Kot svetovno delujoče podjetje, ki se zaveda trajnosti, zelo radi podpiramo projekte, kot je projekt pomoči Burkarda Freitaga«. Vodnjaki, kjer se bodo uporabljale črpalke, zagotavljajo oskrbo z vodo v območju 30 kilometrov okrog vasi. Ta mesta za odvzem vode, ki so nastala skozi projekt, so v veliko pomoč prebivalcem vasi. Tako sta sedaj v vasi Loltepes prisotna že šola in vrtec.

Osnovna šola Shikeng-Wilo-Hope v Yangxin

Po skoraj pol stoletja od ustanovitve njihove šole imajo učenci osnovne šole Shikeng ponovno razlog, da lahko polni upanja gledajo v prihodnost. Četudi ima šola dolgo in zelo uspešno zgodovino – veliko bivših učencev je pozneje obiskovalo univerzo – je v javnih blagajnah primanjkovalo denarja za trajno vzdrževanje stavbe. Posledično je bila šola označena za nevarno, potrebna je bila novogradnja.

Leta 2008 je podjetje Wilo China zagnalo akcijo zbiranja prispevkov za ponovno izgradnjo osnovne šole Shikeng. Sodelavci so zbrali prispevke v višini 170.000 RMB, podjetje Wilo pa je prispevalo še 50.000 RMB – skupaj je bilo tako na voljo 220.000, kar znaša približno 23.500 €. V sodelovanju z zavodom za šolstvo v Yangxin je bilo 200.000 RMB porabljenih za novogradnjo osnovne šole Shikeng, s preostalimi 20.000 RMB pa je bila drugi osnovni šoli omogočena izgradnja knjižnice.
Leta 2010 je bila zgradba na novo poimenovane osnovne šole Shikeng-Wilo-Hope dokončana. Trenutno 20 učiteljev in upraviteljev skrbi za devet razredov s 456 učenci. V znak hvaležnosti so bila v steno poleg novih šolskih vrat vklesana imena vseh darovalcev, vklesan pa je bil tudi logotip skupine Wilo.

1.000 medenjakov v obliki srca in velikodušen prispevek

Več kot 3.000 obiskovalcev – sodelavcev in njihovih sorodnikov – je združilo božično razpoloženje in dobrosrčnost na božičnem praznovanju, ki je bilo organizirano na božičnem trgu na glavnem sedežu podjetja v Dortmundu. V okviru vesele prireditve se je uprava podjetja Wilo vsem sodelavcem zahvalila za njihovo izjemno delo v letu 2010: Podjetje se je ozrlo na zelo pozitivno poslovanje, kar je bilo možno samo s popolnim delom celotnega osebja na vseh ravneh.

Posebej vesela je bila uprava, saj je lahko gospodu Hans-Jörg Banacku, predsedniku združenja Dortmunder Elterntreffs leukämie- und tumorerkrankter Kinder e. V., predala velikodušen prispevek v višini več kot 6.000 €. Poleg tega je bilo pet dirkališč Carrera predanih postaji K1 klinike za otroke in otroško medicino v kliničnem centru Dortmund ter družinam v potrebi.