Oskrba oddaljene regije s hladilno tekočino

Elektrarna »Inter Mongolia Shangdu« je s kapaciteto 8 x 600 MW ena glavnih dobaviteljev električne energije za severno Kitajsko. V prvih dveh letih delovanja je elektrarna ustvarila 1,58 milijarde kWh električne energije. Načrtovana je bila vmesna črpalna postaja med reko Luan in elektrarno Shangdu. Takšna vmesna črpalna postaja v travnati savani bi povzročila visoke dodatne stroške, zlasti pozimi, stroške izgradnje cest itd. Podjetje Wilo je zato ponudilo alternativno strokovno rešitev za optimizacijo stroškov in virov pri gradbenem projektu.

V kitajsko elektrarno je bilo vgrajenih pet sistemov čiste vode v bronastem izvedbi. Od leta 2005 obratujejo te enote na prečrpovalne naprave za oskrbo z vodo v notranji Mongoliji. Turbine elektrarne Shangdu/Neimengu nemoteno oskrbujejo s hladilno tekočino.

Pri tem črpajo črpalke hladilno tekočino s temperaturo 4 – 10 °C iz jeza in jo preko tlačnih vodov (DN 400 – DN 1000) dovajajo do vmesne črpalne postaje, ki se nahaja 35 km na hribu. Od tam teče hladilna tekočina do elektrarne prek drugega 35-kilometrov dolgega tlačnega voda.

Prihranek stroškov z ustrezno rešitvijo

Stroškovno intenzivna gradnja vmesne črpalne postaje ni več potrebna. Na ta način so bili prihranjeni ogromni stroški naložb, obratovanja in vzdrževanja. Odveč je tudi težava kompleksnih vzdrževalnih del vmesne črpalne postaje v zimskih časih. Poleg tega je bila z visokonapetostnim motorjem povečana napetost ter zmanjšani električni tokovi. To zmanjšuje izgube v prenosnem omrežju in prispeva k visoki učinkovitosti ter uresničevanju ciljev varčevanja z energijo.

Podatki in dejstva
Projekt Energiegewinnung Shangdu
Shangdu Town
Innere Mongolei
Naročnik Inner Mongolia Shangdu Power Ltd.
Shangdu Town Zhenglanqi
Innere Mongolei
Tehnično načrtovanje North China Electric Power Design Institute
No. 5 North Alley Liupukang, Xicheng District
Peking
China
Nameščeni proizvodi Wilo-EMU KM 3100S-1

Wilo-Produkte

Wilo-EMU KM 3100S-1