Preventivna zamenjava črpalk za ogrevanje

LCC-Check – Izračun stroškov življenjskega cikla

Funkcija zamenjave črpalk v Wilo-Select 4 za vas izračuna stroške življenjskega cikla (LCC) obstoječih črpalk za ogrevanje in jih pregledno primerja s priporočenimi izmenjevalnimi črpalkami. Kot rezultat boste dobili pomenljivo primerjavo gospodarnosti. S tem je preventivna zamenjava črpalke pogosto lahka in enostavna odločitev.

Hitra določitev potenciala za prihranek in časa amortizacije

Da lahko hitro ustvarite primerjavo gospodarnosti, smo v Wilo-Select 4 zajeli več kot 1000 črpalk za ogrevanje. Na ta način enostavno in udobno ustvarite primer izračuna za obstoječo črpalko ali celo za celotno nepremičnino.

Potencial za prihranek in čas amortizacije

Z navedbo možnega potenciala za prihranek v evrih in časa amortizacije dajete vašim strankam dobro podlago za odločitev glede preventivne zamenjave črpalke za ogrevanje.

Wilo-Select 4