Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

BACnet

BACnet zabezpečuje optimálne projektovanie

BACnet (Building Automation and Control Networks) je sieťový protokol na automatické riadenie budov. Pripojením na BACnet prostredníctvom protokolu MS/TP je prvýkrát možná priechodná komunikácia medzi prevádzkovými prístrojmi a riadiacou technikou s voľne používateľným štandardom. Výhodou BACnet je, že sa môže použiť na celom svete ako otvorený protokol nezávislý od výrobcu, s vlastnou dokumentáciou a s tým spojenou stabilitou a spoľahlivosťou pri projektovaní a prevádzke.

Uľahčené zapojenie prevádzkových prístrojov do siete

MS/TP médium RS485 od spoločnosti Wilo ponúka jednoduchú možnosť zapojenia prevádzkových prístrojov do siete prostredníctvom BACnet. Wilo pritom podporuje maximálnu možnú rýchlosť 76800 baud. Na prechod na iné médiá, napr. BACnet/IP alebo BACnet Ethernet podľa ISO8802-3 sa môžu použiť smerovače.