Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Komunikačný systém LON

LON je komunikačný systém, ktorý umožňuje vertikálnu komunikáciu medzi všetkými úrovňami automatizácie a zároveň umožňuje voľnú sieťovú topológiu s dvojdrôtovým médiom TP/FT10.
Prostredníctvom LON boli zavedené profily, ktoré umožňujú projektovanie nezávislé od výrobcu. LON je vedome postavený na princípe decentralizácie. Umožňuje priame zapojenie do siete ľubovoľného počtu prístrojov bez hierarchie v sieti. Definíciou viacerých typov médií a použitím čísla siete sa dajú realizovať komplexné aplikácie aj mimo hraníc média. Logické prepojenia medzi sieťovými premennými sa vytvoria pomocou nástroja na projektové plánovanie a uložia sa do databázy globálneho projektu. Jednotné použitie výrobkov rôznych výrobcov zabezpečuje definícia aplikačných profilov.

Riešenia od spoločnosti Wilo sú založené na funkčnom profile LON 8120 pre čerpadlá. Pritom objekt čerpadla v LON vždy zobrazí systém čerpadla. Nezáleží na tom, či je pripojené samostatné čerpadlo, zdvojené čerpadlo alebo zariadenie s viacerými čerpadlami. V nasledujúcej časti sú uvedené detaily jednotlivých pripojení Wilo-LON a dokumentácie potrebnej na projektovanie.

Stiahnutie

Konštrukčné rady

  • Konštrukčný rad Stratos GIGA
  • Konštrukčný rad CronoBloc BL-E
  • Konštrukčný rad CronoLine IL-E/DL-E (SW >= 1.29, LC dot matrix display; SW >=3.02, LC segment display)
  • Konštrukčný rad VeroLine IP-E/DP-E (SW >= 2.00, LC display)
  • Konštrukčný rad Helix EXCEL
  • Konštrukčný rad Helix VE
  • Konštrukčný rad Economy MHIE (SW >=3.00)
  • Konštrukčný rad Multivert MVIE (SW >= 4.00, 0...4 kW; SW > 3.00 5.5...22 kW)

Stiahnutie

Užitočné dokumenty a podklady

Konštrukčné rady

  • Konštrukčný rad Wilo-Comfort CO.... /CC
  • Konštrukčný rad Wilo-Comfort COR.... /CC

Stiahnutie

Užitočné dokumenty a podklady