Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Riadiace a signálne funkcie

V našej ponuke nájdete množstvo riadiacich a signálnych funkcií

Aj pre napojenie s kontaktmi a pre napäťové a prúdové rozhrania na automatické riadenie budov má Wilo k dispozícii množstvo funkcií: Spoločnosť Wilo okrem riadenia prostredníctvom komunikačných rozhraní ponúka aj riadenie a hlásenie prostredníctvom klasických viacdrôtových spojení. Pritom sú prípojky v závislosti od typu čerpadla vytvorené na čerpadle, na voliteľnom IF module alebo na konvertore rozhrania.

Súbory na stiahnutie

Podklady pre riadiace a signálne funkcie


Podrobnosti o funkciách

Riadiaci vstup 0 – 10 V, príp. 0/4 – 20 mA (požadovaná hodnota, príp. zadanie otáčok)

Analógový riadiaci vstup môže v závislosti od typu čerpadla dodávať zadanie požadovanej hodnoty pre zvolený regulačný režim, resp. zadanie otáčok pre pohon. Možná fyzikálna vstupná veličina, ako aj riadiaci režim sú uvedené za príslušným konštrukčným radom. Prenosová funkcia závisí od typu aplikácie.

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E

Pri týchto konštrukčných radoch je príslušný vstup sériovým vybavením:

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Helix EXCEL, Helix VE, MultiVert MVIE, Economy MHIE

Pri týchto konštrukčných radoch je príslušný vstup sériovým vybavením:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Pre tieto konštrukčné rady sú k dispozícii nasledujúce IF moduly, resp. voliteľné moduly:

 • IF modul Stratos SBM (2030495)
 • IF modul Ext. Off Stratos (2030475)
 • IF modul Ext. Min (2030485)

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Riadiaci vstup Priorita VYP (Ext. Off)

Pri nasledujúcich konštrukčných radoch je príslušný vstup sériovým vybavením:

 • Konštrukčný rad VeroLine IP-E/DP-E
 • Konštrukčný rad VeroLine IL-E/DL-E
 • Konštrukčný rad Stratos GIGA
 • Konštrukčný rad Economy MHIE
 • Konštrukčný rad Multivert MVIE
 • Konštrukčný rad Multivert MVISE
 • Konštrukčný rad Helix VE

Pre ďalšie konštrukčné rady sú k dispozícii nasledujúce IF moduly, resp. voliteľné moduly:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF modul Stratos Ext. Off, IF modul Ext. Off/SBM

Stiahnutie

Návody na montáž a obsluhu

Riadiaci vstup Priorita MIN (Ext. Min)

Pre ďalšie konštrukčné rady sú k dispozícii nasledujúce IF moduly, resp. voliteľné moduly:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF modul Stratos Ext. Min

Stiahnutie

Návody na montáž a obsluhu

Zberné poruchové hlásenie (SSM)

Pri nasledujúcich konštrukčných radoch je beznapäťový kontakt sériovým vybavením:

 • Konštrukčný rad VeroLine IP-E/DP-E
 • Konštrukčný rad VeroLine IL-E/DL-E
 • Konštrukčný rad Stratos GIGA
 • Konštrukčný rad Economy MHIE
 • Konštrukčný rad Multivert MVIE
 • Konštrukčný rad Multivert MVISE
 • Konštrukčný rad Helix VE
 • Konštrukčný rad Helix EXCEL

Zberné prevádzkové hlásenie (SBM)

Pri nasledujúcich konštrukčných radoch je beznapäťový kontakt sériovým vybavením:

 • Konštrukčný rad VeroLine IP-E/DP-E
 • Konštrukčný rad VeroLine IL-E/DL-E
 • Konštrukčný rad Stratos GIGA
 • Konštrukčný rad Economy MHIE
 • Konštrukčný rad Multivert MVIE
 • Konštrukčný rad Multivert MVISE
 • Konštrukčný rad Helix VE
 • Konštrukčný rad Helix EXCEL

Pre ďalšie konštrukčné rady sú k dispozícii nasledujúce IF moduly, resp. voliteľné moduly:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF modul Stratos Ext. Vyp/SBM, IF modul SBM

Stiahnutie

Návody na montáž a obsluhu