Individuálne riešenie pre výrazné zníženie energetickej náročnosti

Optimálna energetická efektivita na každé použitie

Čerpacia technológia od spoločnosti Wilo sa využíva v oblastiach kúrenia, chladenia, klimatizácie, zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd, ako aj v priemyselnom použití. V rámci Wilo-Energy Solutions predstavujeme 6 modelov, ktoré poskytujú optimálnu energetickú efektivitu pre takmer každé použitie.

Naše najvýznamnejšie výrobky:

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-SiBoost Smart Helix Excel

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

Zníženie emisií CO2 – celosvetová výzva

Spoločnosť Wilo už niekoľko desaťročí presadzuje tému energetickej efektivity. Väčšina všetkých čerpadiel používaných na celom svete využíva zastaranú technológiu. Výmena starých, neregulovaných čerpadiel za moderné, vysoko efektívne čerpadlá predstavuje mimoriadne veľký potenciál úspor. Emisie CO2 by sa tak mohli celosvetovo udržateľne znížiť.

Iniciatívna za vyššiu hospodárnosť a udržateľnosť

Wilo-Energy Solutions je iniciatíva, ktorá podporuje aktívnu výmenu ešte funkčných, avšak neregulovaných čerpadiel za vysokoúčinné čerpadlá od spoločnosti Wilo. Prevádzkovateľom verejných, obchodných a priemyselných budov, zariadení a objektov predstavujeme všetky výhody včasného prechodu. Okrem priaznivého vplyvu na životné prostredie sú dôležité aj ďalšie aspekty, ako zníženie nákladov na energie o 80 %, bezpečnosť do budúcna, bezpečnosť zásobovania a hygieny.

Qingdao view from the sea

Wilo-Energy Solutions – realizácia energetického prechodu aktívnymi efektívnymi opatreniami.

Nutnosť udržateľného používania energetických zdrojov je vzhľadom na zmenu klímy nespochybniteľná. Urbanizácia v Ázii a Afrike a snaha o zvýšenie životnej úrovne podľa vzoru západných zemí naznačujú, že stratégie zrieknutia sa nie sú riešením. Oveľa viac sú žiadané koncepty na značné vylepšenie energetickej efektivity, najmä ak sa dajú realizovať aj krátkodobo.

Ekológia – hnací motor rozvoja

Energetický prechod je jedna z najväčších ekologických a hospodársko-politických výziev nasledujúcich desaťročí. Štátom, ktorý sformuloval konkrétne ciele na realizáciu energetického prechodu, je Nemecko. Do roku 2050 má v pláne získavať 80 % potrebnej energie z obnoviteľných zdrojov a navyše znížiť primárnu spotrebu energie o 50 % v porovnaní s rokom 2008.

Keď sa nám podarí dokázať, že ochrana životného prostredia a hospodársky rast sa nevylučujú, bude nemecký model príkladom pre ostatné štáty a posilní a rozvinie sa tak náš hospodársky význam.

Potrebujete osobné poradenstvo?

Obráťte sa na nás