Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Ako ušetriť energiu a zlepšiť energetickú efektivitu budov?

Späť na prehľad

03.06.2024

V dobe energetickej krízy sme sa naučili hľadať možnosti, ako znížiť energetickú náročnosť budov. Táto otázka zostáva stále kľúčová pre všetkých vlastníkov alebo správcov nehnuteľností.

Dobre známym základom je kvalitné zateplenie budov. Možností vedúcich k nezanedbateľným úsporám je však celý rad. Patrí k nim napríklad inštalácia systémov pre rekuperáciu vzduchu, využitie úsporných obehových čerpadiel či hospodárne využitie sivej vody.

Zmeny a inovácie, ktoré môže vlastník či správca nehnuteľnosti na ceste k jej nižšej energetickej náročnosti urobiť, môžeme rozdeliť na ľahko a náročnejšie implementovateľné. V prvnom prípade sa bavíme o takých krokoch, ktoré nevyžadujú veľké investíce a ich efekt na seba nenechá dlho čakať. Možno s nimi teda začať prioritne. Pre väčšiu prehľadnosť sú tieto body odlíšené výraznými piktogramami.

„Znižovanie nákladov na energie je náš denný chlieb. Napríklad každá druhá budova u nás je stále vybavená zastaralým typom obehového čerpadla. Pritom v prípade čerpadiel starších ako 20 rokov znamená taká výmena úsporu elektrickej energie bežne okolo 80% a návratnosť investície možno očakávať približne do troch až šesť mesiacov. V prípade výmeny čerpadiel starých 10 až 15 rokov sa potom návratnosť pohybuje od jedného do troch rokov. Najlepšie výsledky sa však dosiahnu, keď prijmeme hneď niekoľko systémových opatrení naraz, a preto sme v spolupráci s Českou radou pre šetrné budovy pripravili majiteľom a správcom budov stručný prehľad možností,“ vysvetľuje Jan Cidlinský, výkonný riaditeľ spoločnosti WILO CS.

Česká rada pre šetrné budovy (CZGBC) sa v rámci činnosti svojej pracovnej skupiny intenzívne zameriava na znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov. „Radi sme sa zapojili do príprav prehľadu opatrení, ktorá majiteľom či správcom nehnuteľností zrozumiteľne predstavujú možnosti pre optimalizáciu svojich energetických nákladov. Tieto odporúčania sú naviac plne v súlade s dekarbonizačnou roadmapou, ktorá je strategickým dokumentom určujúcim smer, akým by sa Česká republika mala uberať v oblasti znižovania emisií CO2 a zlepšenie energetickej efektivity budov. Budovy totiž tvoria významnú častť celkovej spotreby energie v zemi, a tak každú osvetovú príležitosť a aktivitu našich členov veľmi vítame,“ doplnila Simona Kalvoda, výkonná riaditeľka Českej rady pre šetrné budovy.

Zateplenie striech, stien a podláh

Budovy strácajú najviac tepla cez steny (až 40 percent), strechu (až 30 percent) a podlahy (až 15 percent). Steny sú neustále vystavené vonkajším vplyvom, a preto je ich správne zateplenie zásadné. Použitie kvalitného izolačného materiálu môže výrazne znížiť množstvo tepla unikajúceho z interiéru. Je dôležité si uvedomiť, že každý centimeter izolácie môže prispieť k lepšej tepelnej pohode a zníženie energetických nákladov. Správne zateplená strecha potom nielen znižuje straty tepla, ale tiež zabraňuje nadmernému nahrievaniu podkrovia v letných mesiacoch. Podlahy sú často priamo spojené s nezateplenými pivnicami alebo sú položené nad nevykurovanými garážami, čo vedie k významným tepelným únikom.

Zateplenie okien a dverí

Kvalitné okná a dvere, ktoré správne tesnia, môžu ušetriť v rozmedzí 8 až 30 % energie za vykurovanie. Investície do kvalitných okien a dverí sa môže zdať ako významný finančný výdaj. Avšak v dlhodobom horizonte prinesie ekonomickú úsporu počas niekoľko málo vykurovacích sezón.

Fotovoltická elektráreň

Domáca fotovoltická elektráreň v kombinácii s batériovým úložiskom môže priniesť bežne 50% zníženie spotreby elektrickej energie. Výška tejto úspory samozrejme závisí na technických parametroch zvoleného riešenia, výkone fotovoltickej elektrárne aj kapacite batérií, a to v relácii ku existujúcej spotrebe elektrickej energie v dome. Na jej zaobstaranie je možné často využiť štátne dotácie.

Veterná elektráreň

Domáca veterná elektráreň môže byť zaujímavým doplnkovým zdrojom elektrickej energie. Najviac sa vyplatí v horských oblastiach alebo na planine. Keď domáca veterná elektráreň produkuje dostatok elektrickej energie, môže domácnosť fungovať čiastočne alebo úplne nezávisle na centrálnej elektrickej sieti. Návratnosť investície sa pohybuje v horizonte 2–3 rokov.

Úsporné spotrebiče a osvetlenie

Oplatí sa tiež dôkladná revízia všketkých spotrebičov v domácnosti a ich prípadného nahradenia spotrebičmii s nižšou energetickou triedou. Ak si uvedomíme, koľko spotrebičov v dome máme a aká je v súčte ich spotreba, revízia a prípadná výmena v snahe o dosiahnutie energetických úspor môže opäť oplatiť. Pre predstavu je nižšie uvedená bežná spotreba spotrebičov.

  • Elektrický sporák: 200-700 kWh/rok
  • Mraznička: 150-500 kWh/rok
  • Chladnička: 100-400 kWh/rok
  • Osvetlenie: 1 kWh za deň, čo je približne 10% celkovej spotreby elektriny
  • Sušička: 2-4 kWh/ jedno sušenie
  • Umývačka: Priemerný umývací cyklus spotrebuje mezi 1-1,5 kWh
  • Práčka: 0,5-2 kWh/jeden prací cyklus
  • TV: 0,05-0,2 kWh/hodina
  • Wifi router: 0,12-0,24 kWh/deň

Indukčná varná doska

Indukčnú varnú dosku môžeme jednoznačně označiť za najefektívnejší spôsob varenia. Jedná sa totiž o jediné riešenie, pri ktorom nedochádza k žiadným tepelným stratám ako je tomu v prípade elektrických a plynových sporákov. Pri indukcii dochádza k priamemu prechodu tepla iba do nádob a varenie je tak nielen úsporné, ale rovnako veľmi rýchle a bezpečné.

Kúrenie s využitím tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá všeobecne znižujú spotrebu elektrickej energie v priemere na 1/3 (úspor - 66 %) a to v prípade, že sú na princípe vzduch-voda. Tepelné čerpadlo takto odoberá teplo zo vzduchu a „ukladá“ hoj do vody, ktorá potom koluje vo vykurovacom systéme, v radiátoroch. Pokiaľ je energia. Také riešenie je efektívnejšie než prvý zmirňovaný princíp, však vyžaduje hĺbkové vrty do zeme, odkiaľ následne technológia teplo „čerpá“.

Výhodné je tiež zavedenie inteligentného systému riadenia vykurovania s reguláciou vykurovania na základe termostatov v každej miestnosti. Toto riešenie je veľmi efektívne, a to i v situácii, kedy je dom riadne zateplený a má teda nízke náklady na vykurovanie. Nejedná sa zároveň o veľkou investíciu. Ešte pokrokovejší systém riadenia vykurovania napojený napríklad na predpoveď počasia je však už pre účely rodinného domu zbytočný.

Obehové čerpadlo

Cielenou výmenou obehového čerpadla možno usporiť bežne 80% elektrickej energie, niekdy aj viac, v závislosti na jeho veku. U obehových čerpadiel starších ako 10 rokov už významne narastá pravdepodobnosť ich nehospodárnosti. Pri rozhodovaní o úsporách by preto na prvom mieste mala byť venovaná pozornosť existujúcim zariadením a ich optimalizácii alebo výmene.

Cirkulačné čerpadlo

Cirkulačné čerpadlá sú určené k cirkulácii pitnej teplej vody v dome. Vďaka tomu je zaistené, že teplá voda nechladne a pri otvorení kohútika s teplou vodou nedochádza ku zbytočnému odtekaniu vody studenej pri čakaní na teplú vodu z kotle. Využitie cirkulačného čerpadla možno odporučiť v prípade jedno a dvojgeneračných domov, v ktorých je zdroj teplej vody ďalej od odberného miesta a voda tak v trubkách chladne. Týmto spôsobom možno ušetriť značné množstvo vody pri bežných denných činnostiach, ku kterým býva teplá voda užívaná, ako je napríklad sprchovánie či umývanie riadu.

Využitie sivej vody

Využívaním sivej vody, teda odpadovej vody zo spŕch, vaní, kuchýň či kúpeľní (okrem odpadu z toaliet), možno v dome bežne ušetriť až 25 % pitnej vody. Použitá voda z kohútiku je v takom prípade odvádzaná do špeciálneho zariadenia umiestneného najčastejšie v technickej miestnosti domu, tu je prečistená a následne vedená napríklad do splachovacích nádržiek toaliet či do práčok.

Rekuperácia

Pri procese rekuperácie dochádza k využitiu tepla vydýchaného vzduchu, teda vzduchu odpadového, na ohrev čerstvého vonkajšieho vzduchu vstupujúceho do budovy. V rodinnom dome so zateplením dochádza pri bežnom vetraní k až 36% tepelným stratám. V prípade, že je však oproti stavu, kedy dom týmito systémami nedisponuje.

Exteriérové tienenie

Exteriérové tienenie znižuje spotrebu energie na ochladenie budovy v lete a zároveň na vykurovanie v zime. Špeciálne navrhnuté externé žalúzie v teplom období zaistí prirodzené zníženie teploty v interiéri až o 6 °C a zároveň platí, že z pohľadu ochrany pred tepelnými stratami je exteriérovo tínenie 2-3x účinnejšie než interiérové tieniace prvky.