Opatrenia spoločnosti WILO Česká a Slovenská republika s ohľadom na šírenie nákazy COVID-19

Späť na prehľad

13.03.2020

Vážení obchodní partneri,

Spoločnosť WILO CS plne rešpektuje vyhlásenie núdzového stavu v Českej aj Slovenskej republike so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.Okrem prijímania ochranných opatrení pre našich zamestnancov sa budeme prispôsobovať aj Vašim požiadavkám tak, aby sme v čo najširšej miere boli schopní pokračovať v obchodnej činnosti a vychádzali v ústrety Vašim požiadavkám a prianiam.

Tu uvádzame zoznam opatrení a odporúčaní, ktoré ako obchodná spoločnosť zavádzame v Českej a Slovenskej republike s okamžitou platnosťou:

Obchodná činnosť a technická podpora
Naše obchodné oddelenie a oddelenie technickej podpory pracujú normálne.Zdvíhame telefóny, odpisujeme na emaily a poskytujeme všetky dostupné služby.
Osobné návštevy obchodníkov a technikov budú prebiehať až po predchádzajúcom odsúhlasení s Vami.
Moderné komunikačné technológie umožňujú plnohodnotné stretnutia aj bez fyzickej prítomnosti. Pre tieto účely sme plne vybavení a sme schopní poskytnúť aj plnohodnotné semináre formou webinárov.

Logistika
Objednávkové oddelenie pracuje bez obmedzenia. Objednávky spracúvame a potvrdzujeme v nezmenenom režime.
Tovar zasielame na adresu určenia bez obmedzenia v termínoch, na aké ste zvyknutí. V prípade zásadných zmien vyplývajúcich z obmedzení dodávok z dôvodu zmien v podmienkach voľného pohybu tovaru v rámci EÚ, Vás budeme okamžite informovať.

Spoločenské podujatia
Rušíme do odvolania všetky spoločenské aktivity organizované WILO SK a zároveň účasť na aktivitách našich partnerov a to aj nad rámec núdzového stavu.
Ako alternatívu hlavne pre semináre technického charakteru - produktové, aplikačné a servisné školenie - ponúkame možnosť webinárovej formy.

Osobné návštevy na centrále v Čestliciach a Bratislave
Osobné návštevy sú stále možné v prísnejšom režime.
Novo vyžadujeme registráciu každej osoby, ktorá vstúpi do WILO SK priestorov v Bratislave.

Veríme, že sa nám podarí spoločne preklenúť toto zložité obdobie a čoskoro budeme schopní pokračovať v spolupráci v režime bez obmedzenia.

Spozdravom

Jan Cidlinský

Riaditeľ WILO Česká a Slovenská republika