Organizačné zmeny

Späť na prehľad

23.11.2018

1. Zmena adresy pobočky: od 20.12.2018 sa sťahujeme na novú adresu BC Tuhovská, Tuhovská 29, 831 06 Bratislava. Úplne nové kancelárske priestory a školiace stredisko zariadené podľa našich individuálnych požiadaviek budú poskytovať kvalitné zázemie pre našich zamestnancov a príjemné prostredie pre návštevníkov. V dňoch 20.12. až 31.12.2018 nebudeme ešte, z dôvodu sťahovania, na uvedenej adrese zastihnuteľní, ale bude možné kontaktovať nás telefonicky alebo e-mailom.

2. WILO CS, s.r.o. organizačná zložka bude aj naďalej hlavným subjektom pre rozvoj obchodnej činnosti na Slovensku. Tovar Vám vo väčšine prípadov budeme zasielať z centrálneho skladu v Čestliciach v Českej republike (s výnimkou priamych dodávok z Nemecka, servisných a montážnych prác). Preto Vám, v súlade s pravidlami EU o DPH, budeme zasielať faktúry od českého subjektu, tj. od WILO CS, s.r.o. Prípadné otázky Vám radi zodpovieme na našej novej centrálnej adrese, platnej pre vybavovanie všetkých logistických tém v ČR i SR (sklad, objednávky, termíny dodania, faktúry, dobropisy, atď.): logistika@wilo.com.

3. Naplno implementujeme našu novú servisnú stratégiu:

V nových priestoroch už nebudeme fyzicky preberať výrobky na servis a ani realizovať drobné opravy výrobkov WILO. Drobné opravy, posudzovanie reklamácií a ďalšie servisné činnosti budeme po novom zabezpečovať prostredníctvom siete našich autorizovaných zmluvných partnerov. Všetky objednávky a požiadavky na servis a náhradné diely posielajte cez náš nový elektronický portál www.wiloservis.sk, ktorý sme vytvorili za účelom zlepšenia organizácie a vybavovania servisných zakázok.

Náhradné diely budeme od 1.1.2019 distribuovať zákazníkom a servisným partnerom priamo zo skladu v Čestliciach, kde sme prijali efektívne opatrenia pre zvýšenie dostupnosti a zrýchlenie dodávok náhradných dielov pre našich servisných partnerov a zákazníkov.

4. Už rok úspešne aplikujeme logistický model, kde partnerov na Slovensku zásobujeme z ČR pri balíkových dodávkach a priamo z Nemecka pri objednávkach celých paliet. Proces funguje, ale v niektorých prípadoch sa nám nedarí dodržať dodanie do maximálne 4 dní, ako bolo avizované. Zvýšili sme preto kontrolu výkonov špedičných firiem, aby sme tento nedostatok odstránili a aj v tomto smere vyšli v ústrety požiadavkam Vás – našich zákazníkov.

Vyššie uvedené kroky dokončia dlhodobejšiu transformáciu slovenského zastúpenia značky WILO. Veríme, že povedú k zvýšeniu Vašej spokojnosti a prehĺbeniu vzájomnej spolupráce.