Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

WILO získalo nemecké ocenenie za udržatelnosť

Späť na prehľad

29.01.2021

Spoločnosť Wilo získala v oblasti transformácie životného prostredia renomovanú nemeckú cenu za udržateľnosť (Deutscher Nachhaltigkeitspreis, DNP). Nemecká cena za udržateľnosť oceňuje spoločnosti, pre ktoré je udržateľnosť súčasťou ich obchodného modelu. Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou podnikovej stratégie skupiny Wilo. Napríklad do roku 2025 má mať 100 miliónov ľudí lepší prístup k pitnej vode.