Plánujte budúcnosť so spoločnosťou Wilo – od výkresu, cez CAD, až po BIM.

Building Information Modeling (BIM)

Použitie Building Information Modeling (BIM) v technickom zariadení budov ešte nie je žiadnou samozrejmosťou. Spoločnosť Wilo je prvým výrobcom čerpadiel na svete, ktorý tým najjednoduchším spôsobom poskytuje údaje BIM pre Vaše BIM projekty.

Doplnok Wilo-Revit

Ako odborný projektant s prístupom ku knižnici objektov MagiCAD môžete využívať úplnú, aktuálnu databázu spoločnosti Wilo. Pomocou doplnku Wilo Revit môžete používať naše inteligentné Revit Families s informáciami o výrobkoch ETIM priamo vo svojich BIM projektoch. Toto tlačidlo Wilo môžete nainštalovať priamo v nástroji Revit. Funguje nezávisle od používaného programu rysovania BIM.

Zavedenie doplnku Wilo Revit pre BIM je súčasť rozsiahlych služieb, ktoré poskytujú podporu inštalatérom, poradcom, veľkoobchodníkom, údržbovým službám a OEM partnerom.

Pod označením Wilo Competence je toto komplexné riešenie k dispozícii v ponuke. Súčasťou služby je okrem podpory BIM aj technická podpora, katalóg výrobkov Wilo a Wilo-Select, výmenná služba Wilo a nástroje, koncept školení Wilo-Brain a podpora pri realizácii zapojenia čerpadiel GBS.

WILO REVIT Plug-in ku stiahnutí

Spoločnosť Wilo využíva technológiu BIM

 • Jednoduchý prístup k údajom Wilo BIM prostredníctvom
 • Wilo-CLAB v Revit Wilo-CLAB funguje vo všetkých verziách Autodesk-Revit
 • Aktuálne údaje vďaka priamemu pripojeniu webového servera
 • Kompaktné modely CAD s malým objemom údajov
 • Zakomponované informácie o výrobkoch podľa medzinárodných štandardov
 • Pripravené na podporu počas celej životnosti budovy

Nové riešenia pre digitálnu budúcnosť

Digitalizácia pracovného prostredia a komplexnosť plánovania budov vedie k veľkým objemom údajov. Prípadné riešenia musia umožňovať jednoduchý prístup k údajom a umožňovať všetkým zúčastneným stranám efektívnu spoluprácu. Cieľom je skombinovať a prepojiť všetky relevantné údaje počas životnosti výrobku a budovy v jednom digitálnom modeli.

x-ray

Čo je to BIM

Building Information Modelling (BIM) je metóda projektovania v stavebníctve, ktorá obsahuje vytvorenie a spravovanie digitálnych virtuálnych zobrazení fyzikálnych a funkčných vlastností stavby. BIM má dlhodobo slúžiť ako proces optimalizácie v podnikaní, ako aj súčasť kultúrnej zmeny v realizácii projektov. Dá sa použiť pri každej veľkosti projektu.

BIM je riešenie, v rámci ktorého sa všetky relevantné údaje počas celého procesu stavby ukladajú do jedného 3D modelu, používajú a spravujú.

Všeobecné výhody:

 • Optimalizované geometrie CAD
 • Zvýšená produktivita vďaka jednoduchému prístupu k informáciám
 • Predchádzanie chybám prostredníctvom aktuálnych údajov pre všetky zúčastnené strany
 • Rýchlejšie pracovné procesy
 • Skrátenie času stavby a zníženie nákladov

BIM je súčasťou celého životného cyklu budovy

Všetky procesy v rámci životného cyklu budovy sú prepojené: plánovanie, projektovanie, realizácia, dokumentácia, prevádzka a používanie. BIM sa pritom používa ako centrálny údajový model, ktorý je súčasťou celého životného cyklu a podporuje ho. Vizualizácia, ako aj rozsiahla dokumentácia plánovaných prvkov uľahčujú súvisiace pracovné kroky. Parametre a aspekty nákladov na uvedenie do prevádzky sa určujú už v počiatočnej fáze životného cyklu, takže prvé rozhodnutia v rámci plánovania majú vplyv aj na následné celkové náklady.

BIM je výhodné pre všetkých obchodných partnerov

Projektanti:

 • Jednoduché používanie nástrojov na modelovanie
 • Úplná integrácia špecifikácií
 • Vysoká presnosť moderných modelov

Odborní projektanti BIM:

 • Kompatibilné pripojenie do všetkých verzií Revit
 • Integrované medzinárodné štandardy (ETIM, CIBSE)
 • Bezplatné používanie knižnice výrobkov

Odborní technici/dodávatelia:

 • Podrobné informácie v rámci modelov
 • Súbory s nízkym rozlíšením na zobrazenie komplexných modelov
 • Odkazy na používateľské príručky

Správa budov:

 • Pripravené modely na účely údržby
 • Odkazy na dokumentáciu o výrobkoch
 • Integrované údaje o údržbe

Ako funguje BIM

 • Spoločnosť Wilo sprístupňuje údaje BIM bezplatne a nezávisle od použitého programu na rysovanie prostredníctvom tlačidla Content Library Access (doplnok Revit) pre Autodesk Revit.
 • Používatelia, ktorí si nainštalujú tento bezplatný doplnok Revit, majú prostredníctvom špeciálneho tlačidla Wilo priamy prístup k údajom BIM od spoločnosti Wilo.
 • Riešenie Wilo BIM podporuje inštalatérov, poradcov, veľkoobchodníkov, údržbové služby a OEM partnerov.
 • Kliknutím na tlačidlo Wilo v Revit majú k dispozícii napr. všetky údaje o nových sériách čerpadiel s dlhou životnosťou.
 • Požadované čerpadlo sa dá vybrať priamo podľa charakteristík ETIM a integrovať ako Revit Family do modelu BIM.
 • K týmto Revit Families príslušných výrobkov Wilo sú teraz pripojené aj informácie o výrobkoch ETIM (charakteristiky ETIM). Inteligentné modelovanie modelu BIM podľa najvhodnejšieho riešenia je tak jednoduchšie a efektívnejšie.
 • Okrem toho sú pre používateľov CAD k dispozícii údaje CAD od spoločnosti Wilo vo formátoch STEP a DWG v online CAD katalógu spoločnosti Wilo.
 • Ďalej nájdete priamy odkaz na inštaláciu doplnku Wilo Revit. Môžete si stiahnuť aj popis inštalačného procesu v PDF dokumente „Installatieprocedure Wilo-CLAB“.

Minimálne požiadavky pre doplnok Wilo Revit

 • Autodesk Revit 2013 alebo novšia verzia
 • Žiadny Autodesk Revit LT (nie je možný žiadny doplnok Revit v Revit LT)
 • Internetové pripojenie
 • Ak je Autodesk Revit nainštalovaný v prostredí Citrix, obráťte sa v súvislosti s inštaláciou doplnku Revit na svojho správcu systému.

Podpora Wilo

Spoločnosť Wilo Vám poskytuje podporu počas celého životného cyklu budov. K dispozícii máte:

 • Údaje o výrobkoch počas inštalácie
 • Jednoduchý prístup k príručkám a smerniciam počas údržby
 • Servis Wilo počas prevádzky
 • Energeticky účinné riešenia pri ďalších optimalizáciách