Dažďová voda

Zavlažovanie záhrad a čistenie vonkajších priestoroch — dažďovou vodou, rozumné, výhodné a ekologické

Systémy využívania dažďovej vody od spoločnosti Wilo prepravujú vodu priamo na odberné miesta v objektoch. Účelné využívanie dažďovej vody je rozumné, výhodné a ekologické. Pomocou špeciálne dimenzovaných systémov od spoločnosti Wilo je možné pokryť približne 50 % dennej potreby vody dažďovou vodou. Týmto chránite životné prostredie a rozpočet domácnosti. Využívajte cennú vodu, ktorú nám poskytuje príroda: Dažďovou vodou môžete zavlažovať záhradu a vonkajšie oblasti, ako terasy alebo cestičky v záhrade – úsporná a ekologická alternatíva používania pitnej vody. Zásobník dažďovej vody v spojení so zariadením na využitie dažďovej vody prispôsobené potrebám zabezpečujú rovnomerné a nehlučné zavlažovanie. Kropenie, postrekovanie, zavlažovanie a čistenie – namiesto drahej pitnej vody odporúčame využitie dažďovej vody pomocou kompletného systému spoločnosti Wilo.