Drenáž

Všade tam, kde ľudia žijú v budovách, vznikajú odpadové vody, ktoré sa rozdeľujú na splaškovú a dažďovú vodu. Odpadová voda sa spravidla odvádza priamo do kanalizácie a následne sa upravuje v čističke odpadových vôd tak, aby sa opäť priviedla do vodného obehu. Dažďová voda sa zas môže likvidovať oddelene alebo sa môže odvádzať spolu s odpadovou vodou do zmiešaného systému. Staviteľom a prevádzkovateľom sa radí, aby svoj odvodňovací plán vždy zostavovali s odborným plánovačom, vďaka čomu sa môžu vyhnúť neskorším prekvapeniam.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Na dlhodobé udržanie funkčnosti odvodňovacieho zariadenia sa jeho jednotlivé časti, ako sú prečerpávacie zariadenia odpadových vôd, systémy s ochranou proti spätnému vzdutiu a potrubia, musia pravidelne udržiavať a čistiť. V zatopených pivniciach je v dôsledku silných dažďov zvyčajne problém chýbajúce uzatváracie zariadenie odvodňovacích miest. Keďže je značné množstvo vstavaných kanalizačných potrubí v budovách netesné, odporúča sa robiť pravidelné kontroly tesnosti, aby vaše zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd nepumpovalo odpadovú vodu do steny a nespôsobilo tak masívne škody. Spoločnosť Wilo vám ako prémiový výrobca čerpadlových systémov najvyššej kvality ochotne poskytne služby zákazníckeho servisu a komplexných systémových riešení.

Odvodňovanie pozemkov a stavieb

Pre väčšinu obyvateľov je bezproblémovo fungujúca likvidácia odpadových vôd stavom, ktorý je vnímaný ako samozrejmosť. To, aké dôležité je funkčné odvodňovacie zariadenie budov a pozemkov, sa väčšinou zistí až vtedy, keď už voda neodteká správne. Problémy odvodňovacích zariadení vznikajú väčšinou poškodením alebo zlomením potrubí, ktoré môže zapríčiniť, že sa odpadové vody a oddelené časti dostanú do podzemnej vody. To vedie ku kontaminácii, ktorá spôsobí obrovské náklady z dôvodu dlhšej doby chodu čerpadla čističiek odpadových vôd. Pri veľkej erózii a vymytí zeme pod ulicami často dochádza k nebezpečenstvu v okolitej infraštruktúre. Preto sú majitelia pozemkov povinní udržiavať funkčnosť odvodňovacieho zariadenia. Ak máte záujem o poradenstvo týkajúce sa starostlivosti a údržby, radi vám pomôžeme ako kompetentný partner.

Oblasti použitia odvodňovacích zariadení

Odvodňovacie zariadenia si svoje uplatnenie nájdu tak v súkromných domoch a pozemkoch, ako aj vo verejných inštitúciách. Odvodňovacie čerpadlá Wilo sa už roky úspešne používajú v oblastiach pozemného staviteľstva, stavby výškových budov, záhradných stavieb a športových zariadení. Okrem toho sú naše čerpadlá používané na odber vody z jazier a riek, na udržiavanie suchosti stavieb a v rôznych drenážach.

Entwässerung Regenwasserentsorgung