Kal a odpadové vody

Silný partner pre účinnú a ekologickú techniku pre odpadovú vodu

Požiadavky na čerpadlá a čerpadlové systémy v posledných rokoch prudko vzrástli, a to najmä v oblasti čerpania nevyčistenej odpadovej vody. Súvisí to najmä s urbanizáciou a takisto celosvetovým nedostatkom vody. Dochádza k zmene vstupných podmienok, zvyšuje sa podiel pevných častí v odpadovej vode a predlžuje sa doba zdržania v sieti odpadovej vody. V dôsledku toho sa pre prevádzkovateľa zvyšuje význam aj nákladov na celú fázu životnosti čerpadla, od zaobstarania, údržby, výpadkov až po opravy.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti techniky pre odpadovú vodu dokážeme zabezpečiť bezproblémový priebeh procesov a spoľahlivosť systémových riešení. Náš bohatý sortiment výrobkov a systémových riešení ponúka v každom prípade prevádzkovo bezpečné a energeticky účinné riešenie, či už ide o čerpanie, miešanie, vetranie, filtrovanie, alebo dezinfikovanie (odpadovej) vody. V závislosti od požiadaviek, prietoku a dopravnej výšky nájdete v spoločnosti Wilo čerpadlá na rôzne médiá, ako je odpadová voda, kal, kalová voda, abrazívne, ako aj vlákna obsahujúce médiá. V našich riešeniach si dávame záležať najmä na čo najmenšie opotrebenie a robustné konštrukčné diely.

Naše účinné riešenia pre čisté svedomie

Každá budova a domácnosť na svete produkuje odpadovú vodu, ktorú je potrebné spoľahlivo zlikvidovať. Pritom musia byť dodržané hygienické predpisy a je potrebné zabrániť vzniku nepríjemného zápachu. Preto sa používa účinné technické zariadenie budov všade tam, kde nie je možné bez problémov odstrániť odpadovú vodu voľným spádom do kanalizácie. V súvislosti s technológiami budúcnosti a konceptmi likvidácie odpadovej vody je nutné dodržiavať tieto zásady:

  • Minimalizácia prieniku škodlivých látok do odpadovej vody
  • zníženie riedenia odpadovej vody (cudzia voda)
  • rozdelenie čiastkových prúdov odpadovej vody (dažďová voda, kal a odpadové vody)
  • zníženie zvyškových látok z úpravy odpadovej vody
  • využívanie čiastkových prúdov odpadovej vody (šedá voda, moč a pod.)

Koncepty likvidácie odpadovej vody budúcnosti preto od projektanta a prevádzkovateľa vyžadujú široký rozhľad, aby mohli naďalej vylepšovať pomer ceny a výkonu v prospech človeka a životného prostredia.

Naše účinné riešenia sa používajú najmä v týchto oblastiach použitia:


Drenáž a ochrana pred povodňami

Zber a preprava odpadových vôd


Spracovanie odpadových vôd