Rozvod a zvyšovanie tlaku

Nádherné hory a dlhé údolia sú snom každého turistu. Pri zásobovaní vodou to však predstavuje extrémne náročné požiadavky. Na to, aby sa v regiónoch s veľkými výškovými rozdielmi a mnohými odbernými miestami umožnilo spoľahlivé zásobovanie, je zásadné použitie efektívnych čerpadiel s konštantne vhodným tlakom a dobré plánovanie.

Avšak aj na mnohých geograficky menej náročných miestach sa voda musí prepravovať a distribuovať na dlhé vzdialenosti. Zvlášť vo veľkých mestách s mnohými vysokými a veľkými budovami je distribúcia so správnym tlakom výzvou, ktorá sa nesmie podceniť a vyžaduje veľmi veľkú distribučnú sieť potrubí.

Efektívny manažment tlaku z vodnej elektrárne k spotrebiteľovi

Spoľahlivé a správne fungujúce zásobovanie vodou je potrebné na zaručenie životného štandardu a zdravia obyvateľstva. Problémom sú často zastarané potrubia, pretože sa pod stálym tlakom vody menia štruktúru svojho povrchu z pevnej na poréznu. Preto môžu vzniknúť trhliny, ktorými uniká voda. Aby sa predišlo takejto strate vody, je potrubný systém priebežne testovaný elektronickými zariadeniami. Ďalším prostriedkom redukciu strát spôsobených v dôsledku nadmerného tlaku na rúry je výber správneho čerpadla s efektívnym riadením tlaku. Spoľahlivé a inteligentné čerpadlá spoločnosti Wilo zaručujú, že koncový spotrebiteľ dostane vždy požadovaný tlak a straty a s nimi spojené náklady sú udržiavané na nízkej úrovni.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Rozvod vody a zvyšovanie tlaku v meste

Vnútri budovy sú zariadenia na zvyšovanie tlaku vody súčasťou distribučného systému. Zabezpečujú potrebný tlak pitnej vody, úžitkovej a hasiacej vody, a to na všetkých poschodiach. Ich použitie je zvlášť potrebné vo výškových budovách a stavbách s výnimočnou polohou, pretože v nich zásobovací tlak vodárne nepostačuje alebo je zákonom stanovený iný tlak vody. V takýchto situáciách ponúka spoločnosť Wilo správne riešenie pre akúkoľvek výzvu v oblasti rozvodu a zvyšovania tlaku. Okrem prevádzky v budovách sa zariadenia na zvyšovanie tlaku používajú na zvýšenie dopravnej výšky aj mimo distribučných sietí, ktoré sú umiestnené v oblastiach s prirodzenými výškovými rozdielmi. Vzhľadom na vysoké požiadavky a zaťaženie konštrukčných dielov sa na zaistenie bezpečnej a dlhodobo funkčnej prevádzky odporúča polročná až ročná údržba.