Spracovanie odpadových vôd

Perfektné obnovenie vodných zdrojov

Z hľadiska klimatizačných zmien je nízka spotreba energie témou na trhu. Pritom stúpa tlak na znižovanie nákladov komunálnych alebo súkromných poskytovateľov. Výzvy sú čoraz náročnejšie. K tomu sa okrem iného pridáva stúpajúci obsah pevných častíc v odpadovej vode, zvyšujúca sa regulácia a prísnejšie zákonné predpisy. Z tohto hľadiska je spoločnosť Wilo partnerom, na ktorého sa môžete bezhranične spoľahnúť vo všetkých oblastiach. Šetrné zaobchádzanie s vzácnymi vodnými zdrojmi je v dnešnej dobe samozrejmosťou, zároveň sa však v rovnakej miere zvyšuje podiel pevných častíc v odpadovej vode. V dôsledku toho je čerpanie surovej vody čoraz náročnejšie. Spoločnosť Wilo je na celom svete pojmom pre techniku v špičkovej nemeckej kvalite. Čerpadlá a systémy Wilo stanovujú nové kritériá pre technický výkon a účinnosť komunálnej úpravy odpadových vôd. Pri ochrane životného prostredia a zachovaní zdrojov zohráva dôležitú úlohu práve úprava odpadových vôd.

Inteligentné riešenia pre okruh úpravy odpadovej vody

Od projektovania a dimenzovania, až po uvedenie do prevádzky a údržbu: Naši experti vám osobne pomôžu vo všetkých fázach projektu. Pritom stanovujú systémy a produktové riešenia od spoločnosti Wilo nové štandardy týkajúce sa technického výkonu, efektívnosti nákladov, spoľahlivosti a životnosti.

Poskytneme vám riešenia pre

  • dažďové retenčné nádrže
  • prítokové čerpacie stanice
  • mechanické čistenie a primárne čistenie
  • biologické čistenie
  • biologické čistenie s MBBR
  • dodatočné čistenie, odtokové čerpacie stanice a spracovanie kalu