Zásobovanie požiarnou vodou

Protipožiarna ochrana a pitná voda

Hasiace a protipožiarne zariadenia sa používajú len v prípade požiaru. V týchto zariadeniach je voda, ktorá necirkuluje, a hrozí nebezpečenstvo, že voda bude hygienicky závadná. Ak sú tieto zariadenie prepojené so zariadením na rozvod pitnej vody, ohrozujú kvalitu pitnej vody. V zariadeniach na hasiacu vodu dochádza spravidla k stagnácii vody. V stojatej vode môže dochádzať k množeniu choroboplodných zárodkov. V súlade s normami DIN 1988 a DIN EN 1717 je potrebné odpojiť zariadenia s úžitkovou vodou, ako sú napríklad zariadenia na hasiacu vodu, od verejnej siete pitnej vody, napr. pomocou poistnej armatúry s voľným odtokom (typ: AA, AB). Potenciálne ohrozenie spätným bakteriologickým znečistením domácej a verejnej siete pitnej vody je nutné zákonom vylúčiť. V oddeľovacej stanici pitnej vody od spoločnosti WILO IndustrieSysteme je integrovaný certifikovaný voľný odtok typu: AB.

Použiteľné v každom prípade

Rôzne situácie v budovách v spojení s rozdielnymi miestnymi predpismi si vyžadujú špecifické riešenia. S vysokokvalitnými komponentmi Wilo sa dajú hasiace zariadenia individuálne zostaviť. Využívajte naše know-how a našu vysoko efektívnu čerpaciu techniku. Napríklad plnoautomatizované zariadenie na rozvod vody v robustnom systéme z energeticky účinných vysokotlakových odstredivých čerpadiel a štandardných normovaných čerpadiel.

Vysokoúčinné čerpadlá Wilo na zásobovanie požiarnou vodou ponúkajú špeciálne riešenia pre toto odvetvie a zabezpečujú dodržiavanie miestnych predpisov. Naše riešenia spĺňajú požiadavky normy DIN 14462 na účel čo najvyššej ochrany ľudí, tovaru a budov. Rovnako dôležitá je aj absolútna prevádzková bezpečnosť v prípade požiaru.

Spoločnosť Wilo ponúka vysokokvalitné kompletné systémy na spoľahlivé a bezpečné použitie hasiacej vody. Systémy na zásobovanie požiarnou vodou od spoločnosti Wilo sú vhodné najmä

  • pre nástenné a vonkajšie hydranty
  • pre sprinklerové zariadenia ako doplnok k nástenným a vonkajším hydrantom
  • pre výškové budovy a pozemky