Zásobovanie vodou

Zodpovedné a efektívne zabezpečenie zásobovania vodou so spoločnosťou Wilo

Voda je jeden z najvzácnejších zdrojov na Zemi. Jej spotreba so zvyšujúcim počtom obyvateľov rastie: používa sa na pitie, pranie a čistenie, v poľnohospodárstve a priemysle. Globálny nedostatok vody je mimoriadne závažný problém, ktorý sa spája s nebezpečenstvom vzniku konfliktov. Získavanie a úprava vody preto patria k najdôležitejším výzvam budúcnosti. Spoločnosť Wilo vyvíja čerpadlá a systémy, pomocou ktorých je možné používať a optimalizovať nové zdroje a spôsoby získavania vody. Naše flexibilné riešenia zaručujú spoľahlivé zásobovanie a je možné ich prispôsobiť požiadavkám v najrôznejších budovách, ako sú viacgeneračné domy, školy alebo priemyselné komplexy. Vďaka individuálnym konceptom a vysoko efektívnym technológiám podporujeme výstavbu inteligentných sietí a rozširovanie decentrálnych zariadení na úpravu vody.

Vodná technika od spoločnosti Wilo

Spoločnosť Wilo je spoľahlivým poskytovateľom systémov, ktorý so svojou širokou ponukou čerpadiel, príslušenstva k čerpadlám a servisu pokrýva celý vodovodný okruh. Naše kompetencie zahŕňajú odber (surovej) vody zo studní alebo otvorených vodstiev, využitie dažďovej vody, ako aj úpravu vody a zásobovanie vodou. Súčasťou nášho portfólia sú aj zariadenia na zvyšovanie tlaku. Naše portfólio ideálne dopĺňajú čerpadlové riešenia na demineralizáciu a postrekovanie v komerčnom poľnohospodárstve.

Spoločnosť Wilo neustále pracuje na hľadaní ešte účinnejších a udržateľnejších riešení pre váš projekt – či už pre komunálne vodné hospodárstvo, priemysel, technické zariadenie domácností alebo budov, poľnohospodárstvo, alebo stavebný a banícky priemysel.

Naším jasným cieľom je poskytovať najlepšiu techniku v oblasti zásobovania vodou.

Zvyšovanie tlaku

Dažďová voda


Odber surovej vody

Zásobovanie požiarnou vodou


Rozvod a zvyšovanie tlaku