Zavlažovanie

Dlhodobo udržateľné využívanie vody je v poľnohospodárstve pri neustálych zmenách klimatických podmienok základným predpokladom výroby prírodných potravín. Meniaca sa klíma citeľne ovplyvňuje túto výrobu v mnohých oblastiach nášho sveta. Preto je zavlažovanie nevyhnutné na zabezpečenie úrody. Ďalšie okolnosti, ako sú príliš nízke zrážky či veľmi kolísavý úhrn zrážok, spôsobili, že je zavlažovanie potrebné na vyrovnanie prirodzeného zásobovania vodou. Vďaka zavlažovaniu je možné využívať obrovské plochy, ktoré by inak ostali suché a neúrodné. Z tohto dôvodu sa pomocou umelého zavlažovania obrába celosvetovo viac ako 150 miliónov hektárov

Moderné zavlažovacie systémy pre poľnohospodárstvo

Pri modernom zavlažovaní polí sú k dispozícii rôzne možnosti ako koreňové systémy zásobovať dostatočným množstvom vody. Potreba vody tu veľmi závisí od použitého druhu plodín, pôdnych podmienok a podnebia.

Pri modernom zavlažovaní polí sú k dispozícii rôzne možnosti ako koreňové systémy zásobovať dostatočným množstvom vody. Potreba vody tu veľmi závisí od použitého druhu plodín, pôdnych podmienok a podnebia.

Na dostatočné zavlažovanie všetkých rastlín sú potrebné rôzne čerpadlové a zavlažovacie systémy.

Práve v suchých oblastiach je dôležité, aby sa voda na zavlažovanie polí privádzala a rozvádzala čo najefektívnejšie. Spoločnosť Wilo má potrebné know-how a ponúka vhodné technológie. Studňové čerpadlá a turbíny spoločnosti Wilo sa postarajú napríklad o to, aby bolo na zavlažovanie možné získavať vodu zo zeme alebo vodovodného potrubia.

Nie všetci poľnohospodári majú rovnaké predpoklady na čerpanie vody. Preto spoločnosť Wilo vyvinula čerpadlá, ktoré umožňujú ľubovoľný výber miesta ich použitia. Vďaka tomu ich môžete umiestniť napríklad prakticky na plť a jednoducho čerpať vodu z rieky alebo jazera. V praxi sa osvedčili suchobežné čerpadlá spoločnosti Wilo. Tie dokážu úplne nezávisle nasať zo zásob potrebné množstvo vody a prepraviť ho presne tam, kde je potrebné.

Na veľkých rovinatých plochách navyše často chýba tlak vody potrebný na bezpečné zásobovanie. V takomto prípade sú vhodné vysoko efektívne zariadenia na zvyšovanie tlaku spoločnosti Wilo. Vďaka nim máte istotu, že pri správnom tlaku vody budú dostatočne zavlažené všetky rastliny na poli. Takto sa zabezpečuje konštantný tlak zásobovania aj pri kolísajúcich hladinách vody a navyše aj energetická úspornosť.