Aerosolové hasiace zariadenia

Aerosolové hasiace zariadenia (AHZ) zakladajú nový trend objemového hasenia a dopĺňajú tak škálu hasiacich látok, na báze inertných plynov a v mnohých aplikáciách ich plne nahrádzajú.

AHZ WiloTOR je stabilné hasiace zariadenie určené pre objemové hasenie požiarov triedy A, B a C podľa ČSN EN 2 vrátane hasenia zariadenia pod elektrickým napätím do 140 kVA.

Charakteristickým rysom AHZ rady WiloTOR, je vysoká účinnosť hasenia požiarov. Vďaka hasiacej koncentrácii 22g/m3 , v kombinácii s vysokou intenzitou vývinu hasiaceho aerosolu, poskytuje AHZ WiloTOR, najlepší výkon vo svojej triede.

Parametre generátorov WiloTOR
Model Hmotnosť GHA kg Hmotnosť hasiva kg Objem chráneného priestoru m3 Hasiaca schopnosť GHA g/m3 Teplotný interval použitia °C Vonkajšie rozmery mm
WiloTOR 10 2,8 1,0 43/35 22/28 od -60 do +95 54/240
WiloTOR 14 3,4 1,4 63/50 22/28 od -60 do +95 64/240
WiloTOR 28 5,3 2,8 127/100 22/28 od -60 do +95 110/240
WiloTOR 35 6,8 3,5 160/125 22/28 od -60 do +95 126/240
WiloTOR 15 7,3 1,5 34/25 45/60 od -60 do +95 215/235
WiloTOR 30 12,3 3 68/50 45/60 od -60 do +95 270/295
WiloTOR 63 23,6 6,3 45/90 45/90 od -60 do +95 340/360