Wilo Rack 2

FRS-RACK 2 je samostatné, plne automatické, detekčné a hasiace zariadenie, určené na protipožiarnu ochranu serverov a serverových skríň 19“, telekomunikačných a ovládacích skríň. Obsahuje 2 kg hasiva FK-5-1-12. Beztlakové konštrukčné riešenie umožňuje tiež leteckú prepravu.

Po aktivácii je možné zariadenie znovu naplniť hasivom priamo na mieste inštalácie. Skladá sa zo systému požiarnej detekcie, riadiacej a hasiacej jednotky. Umožňuje komunikáciu s objektovou požiarnou signalizáciou, obsahuje komunikačný modul ETHERNET a pamäť udalostí.

Hlavné technické parametre Wilo Rack 2

  • Výška 1U (44,45 mm)
  • Hmotnosť hasiva 2 kg
  • Klasifikácia podmienok prostredia EN 60721-3-3 3k5
  • Trieda prostredia A
  • Rozsah pracovních teplôt od -5°C do50°C
  • Prevádzkový tlak pri 20°C 0 bar
  • Stupeň odrušenia podľa ČSN EN 55022 zariadenie triedy B
  • Elektrický príkon max. 200 VA
  • Zálohový zdroj 12 V/7,2 Ah
Wilo Rack 2