COR - Helix V

Vysoko účinné zariadenie pre zásobovanie vodou (normálne sanie), pripravené k okamžitému pripojeniu. So 2 až 6 paralelne zapojenými, zvislo usporiadanými vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele v suchobežnom prevedení konštrukčnej rady Helix VE, pričom každé čerpadlo disponuje integrovaným, vzduchom chladeným frekvenčným meničom, vrátane regulačného prístroja Comfort Controller CCe.