Plynové stabilné hasiace zariadenia

Plynové hasiace médiá predstavujú najčastejšie používanou alternatívu hasenia požiarov výpočtovej techniky, serverov, dátových a telekomunikačných miestností, špeciálnych strojov a technológií. Predstavujeme Vám plynové stabilné hasiace zariadenie (GHZ) WiloGAS® 5112.

Výrobky sú určené k úplnému zaplaveniu chráneného priestoru. Koncentrácia hasiva je navrhovaná tak, aby bola bezpečná pre ľudskú obsluhu a aby použitím GHZ nedošlo k poškodeniu chránených technológií, počítačových dát, archivovaných materiálov a podobne. GHZ WiloGAS® 5112 je certifikovaný, vyrábaný a navrhovaný v súlade s ČSN EN 15004- -1. Výrobok je plne kompatibilný s akoukoľvek EPS certifikovanou podľa EN54-2 a EN12094-1. Je určený na hasenie požiarov triedy A, B a C podľa ČSN EN 2.

Hlavné parametre GHZ WiloGAS 5112

  • Veľkosť zásobníku 1 až 130 litrov
  • Maximálny pracovný tlak pri 20 °C 6 MPa
  • Prevádzková teplota od -10 °C do 50 °C
  • Spúšťanie systému elektricky/pneumaticky/ručne
  • Hasivo FK 5-1-12 (C6F12O)
  • Životnosť 20 rokov
  • Projekčný predpis EN 15004-1
  • Potenciál hasiva ku globálnemu otepľovaniu GWP 1