SSHZ

SiFire EN

Plne automatická kompaktná čerpadlová jednotka pre dodávku vody sprinklerovým hasiacim zariadením podľa ČSN EN 12845. Voliteľná kombinácia čerpadiel s elektrickým alebo dieslovým motorom a doplňovacím čerpadlom, podľa požiadaviek zákazníka. Každé čerpadlo je vybavené vlastným a tlakovým spínaním, so zdvojenými tlakovými spínačmi na hlavnom a záložnom čerpadle pre zvýšenie spoľahlivosti.

Zariadenie je pri dodaní plne vybavené a pripravené k okamžitému pripojeniu a prevádzke. Zariadenie je možné dodať aj v jednoduchšom variante bez armatúr a tlakového spínania, napr. pre ľahšie začlenenie do existujúcej inštalácie.

Ponorné spriklerové čerpadlá

V prípade nedostatku priestoru pre klasickú strojovňu, či z dôvodov hlbokých podzemných nádrží, možno použiť ponorné sprinklerové čerpadlo. Čerpadlá sú dostupné v rozmedzí výkonov 5 až 235 kW. Ponorné sprinklerové čerpadlá sú certifikované podľa VdS.

Wilo-SiFire EN