Hmlové hasiace systémy

Stabilné hasiace zariadenie vodnej hmlovej vysokotlakovej (MHZ) umožňuje hasenie požiaru podstatne menším množstvom vody - cca 10% oproti sprinklerom. Preto sú škody spôsobené pri aktivácii systému výrazne menšie a ich sanácia je ľahká a rýchla.

Pracovný tlak MHZ je až 140 bar, čo zaisťuje väčšiu účinnosť hasenia s menším počtom trysiek a tiež možnosť použíť potrubie s menším priemerom. Výhodou systému sú preto malé priestorové nároky na strojovňu a potrubné rozvody a tým ľahká a rýchla inštalácia. Vďaka odolnosti voči korózii (všetok materiál je vyrobený z nerez ocele) je zaručená dlhá životnosť.

Porovnavanie parametrov SSHZ a MHZ Konvečný sprinkler Vysokotlaková hmla
Veľkosť vodných kvapiek (ø v μm) > 1000 μm 50 μm
Počet vodných kvapiek 1 8000
Povrchová plocha vodných kvapiek 1 μm2 400 μm2
Porovnávacie paramentre SSHZ a MHZ: druh inštalácie - 700m2 ubytovacích priestorov Konvečný sprinkler
Vysokotlaková hmla
Potrubie a spojovací materiál 3 500 kg (DN32 - 100) 300 kg (DN32 - 100)
Trysky 18 kg 16 kg
Sekčné ventily 30 kg 5 kg
Celková váha systému 4 150 kg 400 kg
Vodný prietok pre 280m2 1 400 l/min 200 - 730 l/min
Materiál uhlíková oceľ nerezová oceľ