CO-1 Helix V 603/CE+

List údajov

Hydraulické údaje
 • Prítokový tlak
  10 bar
 • Max. prevádzkový tlak p
  16 bar
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 1¼
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  Rp 1¼
 • Počet čerpadiel
  1
 • Počet stupňov
  3
 • Počet záložných čerpadiel
  0
 • Počet prevádzkových čerpadiel
  1
 • Počet čerpadiel Q
  10,0 m³/h
 • Min. teplota média Tmin
  3 °C
 • Max. teplota média Tmax
  50 °C
 • Teplota okolia min. Tmin
  5 °C
 • Max. teplota okolia Tmax
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Stainless steel
 • Obežné koleso
  Stainless steel
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Mechanická upchávka
  Q1BE3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  Stainless steel

Popis

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku pre priame alebo nepriame pripojenie. Pozostávajúce zo štandardne nasávacích, vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení. Pripravené na okamžité zapojenie s potrubným prepojením z ušľachtilej ocele namontované na základnom ráme, vrátane riadiaceho/regulačného prístroja so všetkými potrebnými meracími a nastavovacími zariadeniami.

Na plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných budovách, kanceláriách a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch (v rozsahu platnosti normy DIN 1988 a DIN EN 806 sú určené zariadenia so záložným čerpadlom), ako aj v priemyselných systémoch.

Na čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Certifikácia čerpadla WRAS/KTW/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla konštrukčného radu Helix V v spojení s normovaným motorom IE3, vrátane 0,75 kW a vyššie (voliteľne v prípade nižšieho výkonu motora)
 • Mechanická upchávka čerpadiel nezávislá od smeru otáčania v kartušovom vyhotovení pre jednoduchú montáž
 • Flexibilný dizajn medzikusu umožňuje priamy prístup k mechanickej upchávke
 • Demontovateľná spojka na výmenu mechanickej upchávky bez nutnosti demontáže motora (od 7,5 kW)
 • Hydraulika kompletného zariadenia s optimalizáciou straty tlaku
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Plne elektronický regulátor Economy (CE+) s mikroprocesorom, LED diódami na indikáciu stavu zariadenia a analógovými a digitálnymi vstupmi a výstupmi
 • Kontrola a predbežné nastavenie na optimálnu pracovnú oblasť u výrobcu (vr. dokladu o preberacej skúške v nadväznosti na EN10204 - 3.1)

Vybavenie/funkcia

 • Vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Základný rám z elektrolyticky pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na strane výtlaku
 • Spätná klapka na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16 vrátane prietokovej armatúry podľa normy DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometer, výtlačná strana
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou plne elektronického regulátora

Regulátor Economy (CE+) v telese zo svetlosivého polykarbonátu (priamy štart) alebo v telese z oceľového plechu RAL 7035 so štruktúrovaným lakom (štart hviezda/trojuholník), druh ochrany IP54, pozostávajúci z interného napájania riadiacim napätím, mikroprocesora, analógových a digitálnych vstupov a výstupov

Ovládanie/indikácia

 • Plne elektronický regulátor Economy (CE+), pozostávajúci z interného napájacieho napätia, s mikroprocesorom, LED diódami na indikáciu stavu zariadenia a analógovými a digitálnymi vstupmi a výstupmi
 • Nastavenie prevádzkových parametrov pomocou potenciometra
 • Nastavenie prevádzkového režimu čerpadla a potvrdzovanie poruchových hlásení prostredníctvom spínača H-0-A
 • LED displej (3x7 segmentov, alfanumerické) na indikáciu požadovaného tlaku, parametrov regulátora a chybových hlásení
 • LED diódy na indikáciu stavu zariadenia (menovité napätie/prevádzka/porucha/nedostatok vody)
 • Uzamykateľný hlavný spínač

Regulácia

 • Plne automatická regulácia pre jedno čerpadlo s pevným počtom otáčok pomocou porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty
 • Signál snímača 4 – 20 mA (s detekciou prelomenia vodičov) pre aktuálnu hodnotu regulovanej veličiny
 • Voľne voliteľný prevádzkový režim čerpadiel (Ručne, Vyp, Automatika)
 • Automatický skúšobný chod čerpadla (ochrana proti zatuhnutiu čerpadla):
  • Aktivovateľné pomocou DIP-spínača
  • Čas medzi dvoma testovacími chodmi čerpadla voľne programovateľný
 • Odpojenie pri nulovom množstve na základe tlaku a času
 • Spínač H-0-A (Ručne-0-Automaticky): predvoľba prevádzkového režimu čerpadla a manuálna prevádzka pri poruche regulátora „Ručne“ (núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana motora k dispozícii, automatický reset), „0“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia)

Monitorovanie

 • Detekcia prelomenia vodičov dráh snímačov
 • Monitorovanie fáz
 • Monitorovanie prúdu motora prostredníctvom meniča pri prístrojoch pre priamy štart
 • Istenie sieťových prívodných vedení pri prístrojoch pre priamy štart prostredníctvom ističa vedenia, pri prístrojoch pre štart hviezda/trojuholník prostredníctvom tavných poistiek a kombinácie kontaktor-ochrana/relé na ochranu motora
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hranicami
 • Ochrana proti nedostatku vody prostredníctvom kontaktu, napr. pre plavákové spínače alebo tlakové spínače
 • Vstup pre ochranný kontakt vinutia (WSK) alebo kontakt poruchového hlásenia (SSM) čerpadla pri zariadeniach rozbeh hviezda/trojuholník
 • Kontrola poškodenia potrubia

Rozhrania

 • Beznapäťový kontakt pre zberné poruchové hlásenie (SSM).
 • Externé zapnutie/vypnutie prostredníctvom kontaktu na deaktiváciu automatickej prevádzky zariadenia (funkcia sa dá aktivovať prostredníctvom DIP-spínača)

Odporúčané príslušenstvo (objednať zvlášť)

 • Voliteľná montážna sada poistky proti nedostatku vody ako poistka proti nedostatku vody
 • Flexibilné pripájacie vedenia alebo kompenzátory
 • Nátoková nádrž na oddeľovanie systémov
 • Membránová tlaková nádoba

Dodržané normy

 • Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody (TRWI) norma DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzné nádoby DIN 4807
 • Vybavenie silnoprúdových zariadení elektronickými prevádzkovými prostriedkami EN 50178
 • Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1
 • Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely EN 60335-1
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 60439-1/ 61439-1
 • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC rušivé vyžarovanie pre obytné priestory, obchodné a priemyselné priestory, ako aj malé prevádzky EN 61000-6-3
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Počet čerpadiel
  1
 • teplota média T
  3 °C
 • teplota okolia T
  5 °C
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Prítokový tlak
  10 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Stainless steel
 • Obežné koleso
  Stainless steel
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Hriadeľové tesnenie
  Q1BE3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  Stainless steel
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  Rp 1¼
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 1¼

Charakteristiky

Economy CO-1 Helix V 603-616/CE+

Economy CO-1 Helix V 603-616/CE+
Economy CO-1 Helix V 603-616/CE+

Schéma zapojenia svorkovnice

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informácia k objednávke

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Číslo výrobku 4143727
Vydanie 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Číslo výrobku 2527299
Vydanie 1007
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 33

PDF (3 MB)

Stiahnuť

CO-1Helix V603/CE-01

PDF (2 MB)

Stiahnuť

CO-1HELIX V603/CE-01

PDF (3 MB)

Stiahnuť

CO-1HELIX V603/CE-01

PDF (41 kB)

Stiahnuť

CO-1HELIX V603/CE-01

PDF (40 kB)

Stiahnuť

CO-1HELIX V603/CE-01

PDF (40 kB)

Stiahnuť

PDF: CO-1 Helix V 603/CE+

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť