Comfort CO-3 Helix V 615/K/CC

List údajov

Hydraulické údaje
 • Prítokový tlak
  10 bar
 • Max. prevádzkový tlak p
  16 bar
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 2½
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  R 2½
 • Počet čerpadiel
  3
 • Počet stupňov
  15
 • Počet záložných čerpadiel
  1
 • Počet prevádzkových čerpadiel
  2
 • Počet čerpadiel Q
  20,0 m³/h
 • Min. teplota média Tmin
  3 °C
 • Max. teplota média Tmax
  50 °C
 • Teplota okolia min. Tmin
  5 °C
 • Max. teplota okolia Tmax
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Stainless steel
 • Obežné koleso
  Stainless steel
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Mechanická upchávka
  Q1BE3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  Stainless steel

Popis

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988 a DIN EN 806, pre priame alebo nepriame pripojenie. Pozostávajúce zo štandardne nasávacích, paralelne zapojených, vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení. Pripravené na okamžité zapojenie s potrubným prepojením z ušľachtilej ocele namontované na základnom ráme, vrátane riadiaceho/regulačného prístroja so všetkými potrebnými meracími a nastavovacími zariadeniami.

Na plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch, ako aj v priemyselných systémoch.

Na čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém podľa všetkých požiadaviek normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certifikácia čerpadiel WRAS/KTW/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)
 • Vysoko efektívna hydraulika čerpadla konštrukčného radu Helix V v spojení s normovaným motorom IE3, vrátane 0,75 kW a vyššie (voliteľne v prípade nižšieho výkonu motora)
 • Mechanická upchávka čerpadiel nezávislá od smeru otáčania v kartušovom vyhotovení pre jednoduchú montáž
 • Flexibilný dizajn medzikusu umožňuje priamy prístup k mechanickej upchávke
 • Demontovateľná spojka na výmenu mechanickej upchávky bez nutnosti demontáže motora (od 7,5 kW)
 • Hydraulika kompletného zariadenia s optimalizáciou straty tlaku
 • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
 • Komfortný riadiaci/regulačný prístroj CC s rozšírenými funkciami, mikropočítačovým riadením s programovateľnou pamäťou a grafickým dotykovým displejom
 • Kontrola a predbežné nastavenie na optimálnu pracovnú oblasť u výrobcu (vr. dokladu o preberacej skúške v nadväznosti na EN10204 - 3.1)

Vybavenie/funkcia

 • Vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
 • Základný rám z elektrolyticky pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na nasávacej a výtlačnej strane každého čerpadla
 • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16 vrátane prietokovej armatúry podľa normy DIN 4807, výtlačná strana
 • Snímač tlaku (4-20 mA), výtlačná strana
 • Manometer, výtlačná strana
 • Automatické riadenie čerpadla pomocou plne elektronického regulátora

Comfort Controller (CC) v telese z oceľového plechu RAL 7035 štruktúra, druh ochrany IP54, pozostávajúci z interného napájania riadiacim napätím, CPU, analógových a digitálnych vstupných a výstupných modulov.

Ovládanie/indikácia

 • Dotykový displej s vysokým rozlíšením a farebným zobrazovaním na signalizáciu prevádzkových stavov Prevádzka/Porucha/Potvrdená porucha a na ovládanie pomocou menu v ôsmich jazykoch pomocou symbolov a zrozumiteľného textu
 • Ovládanie pomocou menu so zobrazením zrozumiteľného textu a symbolov
 • Podrobný návod na obrazovke a pomocník
 • Asistent pri uvádzaní do prevádzky
 • Zaznamenávanie údajov s exportom do CSV
 • 3 používateľské úrovne, zobrazenie, resp. nastavenie jazyka menu, hesiel, prevádzkových parametrov, parametrov regulátora
 • Výrobné nastavenie parametrov pre jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Štandardne možnosť nastaviť tri požadované hodnoty, požadovanú hodnotu 2 a 3 je možné aktivovať prostredníctvom kontaktu alebo času, externé zadanie požadovanej hodnoty prostredníctvom signálu 0/4 – 20mA
 • Zobrazenie stavu čerpadla a skutočnej hodnoty tlaku
 • Uzamykateľný hlavný spínač
 • Možnosť voľby prevádzky so záložným čerpadlom/bez záložného čerpadla
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo
 • Počítadlo prevádzkových hodín pre kompletné zariadenie
 • Počítadlo spínacích cyklov pre každé čerpadlo
 • Počítadlo spínacích cyklov pre kompletné zariadenie
 • Register porúch pre 35 posledných porúch s časovým údajom prostredníctvom hodín reálneho času

Regulácia

 • Plne automatická regulácia pre 1 až 6 neregulované čerpadlá pomocou porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty
 • Denné spínacie hodiny, napr. pre 2., resp. 3. požadovanú hodnotu
 • Automatické, od zaťaženia závislé pripojenie 1 čerpadla až n čerpadiel špičkového zaťaženia v závislosti od regulačnej veličiny tlak - konštantný, p-c
 • Voľne voliteľný prevádzkový režim čerpadiel (Ručne, Vyp, Automatika)
 • Spínač ručne - 0 - automaticky: Predvoľba prevádzkového režimu každého čerpadla a manuálna prevádzka pri poruche regulátora „Ručne“ (núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana motora k dispozícii), „O“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia)
 • Automatická, nastaviteľná výmena čerpadiel
 • Výmena čerpadiel optimalizáciou doby chodu na základe prevádzkových hodín
  • Alternatívne: Cyklická výmena čerpadiel podľa nastaviteľného času bez zohľadnenia prevádzkových hodín
  • Alternatívne prostredníctvom impulzu: Pri každej novej požiadavke sa čerpadlo základného zaťaženia vymení bez zohľadnenia prevádzkových hodín
  • Alternatívne s voľbou čerpadiel: Pritom sa jedno z čerpadiel definuje ako stále čerpadlo základného zaťaženia. Všetky čerpadlá špičkového zaťaženia sa vymenia tak, aby sa optimalizovala doba chodu
 • Automatický, nastaviteľný testovací chod čerpadiel (nabudenie čerpadla)
  • Aktivovateľné/deaktivovateľné
  • Čas medzi dvoma testovacími chodmi voľne programovateľný
 • Časy blokovania voľne programovateľné

Monitorovanie

 • Výstup skutočnej hodnoty systému prostredníctvom analógového signálu 0-10 V pre možnosť externého merania/indikácie, 10 V zodpovedá konečnej hodnote snímača
 • Detekcia prelomenia vodičov dráh snímačov
 • Kombinácia motorový istič/stýkač (od 5,5kW tepelné relé proti preťaženiu)
 • Automatické prepnutie na záložné čerpadlo pri poruche prevádzkového čerpadla
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hranicami
 • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľným prelínaním doby
 • Test nulového množstva na vypínanie zariadenia, ak sa nerealizuje odber vody (nastaviteľné parametre)
 • Funkcia plnenia rúr na plnenie prázdnych rúr (prvé plnenie spotrebnej siete)
 • Ochrana proti nedostatku vody prostredníctvom kontaktu, napr. pre plavákové spínače alebo tlakové spínače

Rozhrania

 • Beznapäťové kontakty pre zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenia SBM/SSM
 • Zmena logiky SBM a SSM možná
 • Kontakty pre externé ZAPNUTIE/VYPNUTIE zariadenia a na ochranu proti nedostatku vody
 • Externé zapnutie/vypnutie prostredníctvom kontaktu na deaktiváciu automatickej prevádzky zariadenia
 • Vstupy pre pripojenie ochranného kontaktu vinutia (WSK)
 • ModBus TCP
 • Diaľkový prístup prostredníctvom VNC

Voliteľné príslušenstvo (inštalácia z výroby alebo dodatočne podľa technického vyjasnenia)

 • Menič signálu pre 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA
 • Vyhodnocovacie relé pre ochranu motora PTC
 • Hlásenie samostatného režimu a poruchové hlásenie
 • Riadiaci modul DDC (externá výmena čerpadla, externý testovací chod čerpadiel, externé potvrdenie, externé zapínanie/vypínanie čerpadiel špičkového zaťaženia)
 • Záložný sieťový adaptér
 • Redundantný snímač
 • Pripojenie na riadiace systémy budov podľa VDI 3814

Odporúčané príslušenstvo (objednať zvlášť)

 • Voliteľná montážna sada poistky proti nedostatku vody ako poistka proti nedostatku vody
 • Flexibilné pripájacie vedenia alebo kompenzátory
 • Nátoková nádrž na oddeľovanie systémov
 • Membránová tlaková nádoba
 • Závitové uzávery pri systémoch so závitovým zberným potrubím

Zbernicové systémy (voliteľné)

 • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), modem GSM
 • Diaľkový prenos údajov možný prostredníctvom modemu GPRS

Ďalšie na vyžiadanie

Dodržané normy

 • Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody (TRWI) norma DIN 1988 (EN806)
 • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzné nádoby DIN 4807
 • Vybavenie silnoprúdových zariadení elektronickými prevádzkovými prostriedkami EN 50178
 • Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1
 • Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely EN 60335-1
 • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 60439-1/ 61439-1
 • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
 • EMC rušivé vyžarovanie pre obytné priestory, obchodné a priemyselné priestory, ako aj malé prevádzky EN 61000-6-3
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Počet čerpadiel
  3
 • teplota média T
  3 °C
 • teplota okolia T
  5 °C
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Prítokový tlak
  10 bar
Materiály
 • Teleso čerpadla
  Stainless steel
 • Obežné koleso
  Stainless steel
 • Hriadeľ
  Stainless steel
 • Hriadeľové tesnenie
  Q1BE3GG
 • Materiál tesnenia
  EPDM
 • Materiál potrubia
  Stainless steel
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
  R 2½
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
  R 2½

Charakteristiky

Comfort CO(R)-3 Helix V 603-616/CC

Comfort CO(R)-3 Helix V 603-616/CC

---- vrátane záložného čerpadla

Comfort CO(R)-3 Helix V 603-616/CC

Schéma zapojenia svorkovnice

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informácia k objednávke

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Číslo výrobku 4143727
Vydanie 1607
Číslo verzie 08
Formát stránky A4
Počet strán 17

PDF (5 MB)

Stiahnuť

Systém Wilo-CC

Číslo výrobku 2063144
Vydanie 1811
Číslo verzie 05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 46

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Číslo výrobku 2535456
Vydanie 1707
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1197

PDF (144 MB)

Stiahnuť

CO-3Helix V615/K/CC-01

PDF (5 MB)

Stiahnuť

CO-3HELIX V615/K/CC-01

PDF (8 MB)

Stiahnuť

CO-3HELIX V615/K/CC-01

PDF (79 kB)

Stiahnuť

CO-3HELIX V615/K/CC-01

PDF (66 kB)

Stiahnuť

CO-3HELIX V615/K/CC-01

PDF (44 kB)

Stiahnuť

PDF: Comfort CO-3 Helix V 615/K/CC

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť