Comfort COR-3 Helix V 2208/K/CC

List údajov

Hydraulické údaje
  • Prítokový tlak
    10 bar
  • Max. prevádzkový tlak p
    16 bar
  • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
    DN 100
  • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
    DN 100
  • Počet stupňov
    8
  • Počet záložných čerpadiel
    1
  • Počet prevádzkových čerpadiel
    2
  • Počet čerpadiel Q
    68.0 m³/h
  • Min. teplota média T
    3 °C
  • Max. teplota média T
    50 °C
  • Teplota okolia min. T
    5 °C
  • Max. teplota okolia T
    40 °C
Materiály
  • Teleso čerpadla
    1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
  • Obežné koleso
    1.4404, X2CrNiMo17-12-2
  • Hriadeľ
    1.4404, X2CrNiMo17-12-2
  • Mechanická upchávka
    Q1BE3GG
  • Materiál tesnenia
    FKM
  • Materiál potrubia
    1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Popis

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku podľa DIN 1988 a DIN EN 806, pre priame alebo nepriame pripojenie. Pozostávajúce zo štandardne nasávacích, paralelne zapojených, vertikálnych vysokotlakových odstredivých čerpadiel z ušľachtilej ocele v suchobežnom vyhotovení. Pripravené na okamžité zapojenie s potrubným prepojením z ušľachtilej ocele namontované na základnom ráme, vrátane riadiaceho/regulačného prístroja so všetkými potrebnými meracími a nastavovacími zariadeniami.

Na plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch, ako aj v priemyselných systémoch.

Na čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

  • Robustný systém podľa všetkých požiadaviek normy DIN 1988 (EN 806)
  • Certifikácia čerpadiel WRAS/KTW/ACS pre všetky diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)
  • Vysoko efektívna hydraulika čerpadiel konštrukčného radu Helix V v spojení s normovanými motormi IE2 IEC, vrátane 7,5 kW a výkonnejšieho normovaného motora IE3 (voliteľne v prípade nižšieho výkonu motora)
  • Mechanická upchávka čerpadiel nezávislá od smeru otáčania v kartušovom vyhotovení pre jednoduchú montáž
  • Flexibilný dizajn medzikusu umožňuje priamy prístup k mechanickej upchávke
  • Demontovateľná spojka na výmenu mechanickej upchávky bez nutnosti demontáže motora (od 7,5 kW)
  • Hydraulika celého zariadenia s optimalizáciou straty tlaku
  • Diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii
  • Komfortný riadiaci/regulačný prístroj CC-FC, s rozšírenými funkciami, mikropočítačovým riadením s programovateľnou pamäťou a grafickým dotykovým displejom, vrátane frekvenčného meniča pre plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia
  • Kontrola a predbežné nastavenie na optimálnu pracovnú oblasť u výrobcu (vr. dokladu o preberacej skúške v nadväznosti na EN10204 - 3.1)

Vybavenie/funkcia

  • Vysokotlakové odstredivé čerpadlá z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix V
  • Základný rám z elektrolyticky pozinkovanej ocele s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia pre zvukovú izoláciu telesa
  • Uzatváracia armatúra na strane nasávania a výtlaku každého čerpadla
  • Spätná klapka na výtlačnej strane každého čerpadla
  • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16 vrátane prietokovej armatúry podľa normy DIN 4807, výtlačná strana
  • Snímač tlaku (4-20 mA), výtlačná strana
  • Manometer, výtlačná strana
  • Automatické riadenie čerpadla pomocou plne elektronického regulátora

Comfort-Controller (CC-FC) v telese z oceľového plechu RAL 7035 štruktúra, druh ochrany IP 54, pozostávajúci z interného napájania riadiacim napätím, CPU, FM, analógových a digitálnych vstupných a výstupných modulov.

Ovládanie/indikácia

  • Plne grafický, dotykový displej s 3-farebným podsvietením na signalizáciu prevádzkových stavov (prevádzka/ porucha/ potvrdená porucha) a na ovládanie pomocou menu s podporou symbolov a krátkeho textu v šiestich jazykoch (možnosť zvoliť až 27 jazykov európskeho a ázijského charakteru)
  • Ovládanie pomocou menu so zobrazením krátkeho textu a symbolov
  • 3 užívateľské úrovne, zobrazenie, resp. nastavenie jazyka menu, hesiel, prevádzkových parametrov, parametrov regulátora
  • Výrobné nastavenie parametrov pre jednoduché uvedenie do prevádzky
  • Štandardne možnosť nastaviť tri požadované hodnoty, požadovanú hodnotu 2 a 3 je možné aktivovať prostredníctvom kontaktu alebo času, externé zadanie požadovanej hodnoty prostredníctvom signálu 0/4-20mA
  • Zobrazenie stavu čerpadla a skutočných hodnôt tlaku
  • Uzamykateľný hlavný spínač
  • Možnosť voľby prevádzky so záložným čerpadlom/bez záložného čerpadla
  • Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo
  • Počítadlo prevádzkových hodín pre kompletné zariadenie
  • Počítadlo spínacích cyklov pre každé čerpadlo:
  • Počítadlo spínacích cyklov pre kompletné zariadenie
  • Register porúch pre 35 posledných porúch s časovým údajom prostredníctvom hodín reálneho času

Regulácia

  • Plne automatická regulácia pre 1 až 6 neregulované čerpadlá pomocou porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty
  • Frekvenčný menič so sínusovým filtrom na plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia
  • Denné spínacie hodiny napr. pre 2., resp. 3. požadovanú hodnotu
  • Automatické, od zaťaženia závislé pripojenie 1 čerpadla až n čerpadiel špičkového zaťaženia v závislosti od regulačnej veličiny tlak - konštantný, p-c
  • Voľne voliteľný prevádzkový režim čerpadiel (Ručne, Vyp, Automatika)
  • Spínač ručne - 0 - automaticky: Predvoľba prevádzkového režimu každého čerpadla a manuálna prevádzka pri poruche regulátora „Ručne“ (núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana motora k dispozícii), „O“ (čerpadlo vypnuté – nie je možné pripájanie prostredníctvom riadenia) a „Auto“ (čerpadlo povolené pre automatickú prevádzku prostredníctvom riadenia)
  • Automatická, nastaviteľná výmena čerpadiel
  • Výmena čerpadiel optimalizáciou doby chodu na základe prevádzkových hodín
    • Alternatívne: cyklická výmena čerpadiel podľa nastaviteľného času bez zohľadnenia prevádzkových hodín
    • Alternatívne prostredníctvom impulzu: Pri každej novej požiadavke sa čerpadlo základného zaťaženia vymení bez zohľadnenia prevádzkových hodín
    • Alternatívne s voľbou čerpadiel: Pritom sa jedno z čerpadiel definuje ako stále čerpadlo základného zaťaženia. Všetky čerpadlá špičkového zaťaženia sa vymenia tak, aby sa optimalizovala doba chodu
  • Automatický, nastaviteľný testovací chod čerpadiel (nabudenie čerpadla)
    • Aktivovateľné/deaktivovateľné
    • Čas medzi dvoma testovacími chodmi voľne programovateľný
  • Časy blokovania voľne programovateľné
  • Nastaviteľný počet otáčok

Monitorovanie

  • Výstup skutočnej hodnoty systému a skutočná frekvencia frekvenčného meniča prostredníctvom analógového signálu 0-10 V pre možnosť externého merania/indikácie, 10 V zodpovedá konečnej hodnote snímača
  • Detekcia prelomenia vodičov dráh snímačov
  • Kombinácia motorový istič/stýkač (od 5,5kW tepelné relé proti preťaženiu)
  • Automatické prepnutie na záložné čerpadlo pri poruche prevádzkového čerpadla
  • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hranicami
  • Monitorovanie max. a min. hodnôt systému s nastaviteľným prelínaním doby
  • Test nulového množstva na vypínanie zariadenia, ak sa nerealizuje odber vody (nastaviteľné parametre)
  • Funkcia plnenia rúr na plnenie prázdnych rúr (prvé plnenie spotrebnej siete)
  • Ochrana proti nedostatku vody prostredníctvom kontaktu, napr. pre plavákové spínače alebo tlakové spínače

Rozhrania

  • Beznapäťové kontakty pre zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenia SBM/SSM
  • Zmena logiky SBM a SSM možná
  • Kontakty pre externé ZAPNUTIE/VYPNUTIE zariadenia a na ochranu proti nedostatku vody
  • Externé zapnutie/vypnutie prostredníctvom kontaktu na deaktiváciu automatickej prevádzky zariadenia
  • Vstupy p=re pripojenie ochranného kontaktu vinutia (WSK)

Voliteľné príslušenstvo (montáž u výrobcu alebo dodatočne podľa technického vyjasnenia)

  • Menič signálu pre 0/ 2-10V na 0/ 4-20mA
  • Vyhodnocovacie relé pre ochranu motora PTC
  • Hlásenie samostatného režimu a poruchové hlásenie
  • Riadiaci modul DDC (externá výmena čerpadla, testovací chod čerpadiel, externé potvrdenie, externé zapínanie/vypínanie čerpadiel špičkového zaťaženia)
  • Záložný sieťový adaptér
  • Redundantný snímač
  • Mäkký spúšťač pre čerpadlá špičkového zaťaženia
  • Pripojenie na riadiace systémy budov podľa VDI 3814

Odporúčané príslušenstvo (objednať zvlášť)

  • Voliteľná montážna súprava WMS ako poistka proti nedostatku vody
  • Flexibilné pripájacie vedenia alebo kompenzátory
  • Nátoková nádrž na oddeľovanie systémov
  • Membránová tlaková nádoba
  • Závitové uzávery pri systémoch so závitovým zberným potrubím

Zbernicové systémy (voliteľné)

  • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), modem GSM
  • Diaľkový prenos údajov možný prostredníctvom modemu GPRS

Ďalšie na vyžiadanie

Dodržané normy

  • Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody (TRWI) norma DIN 1988 (EN806)
  • Membránové tlakové nádoby/ membránové expanzné nádoby DIN 4807
  • Vybavenie silnoprúdových zariadení elektronickými prevádzkovými prostriedkami EN 50178
  • Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1
  • Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely EN 60335-1
  • Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 60439-1/ 61439-1
  • Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2
  • EMC rušivé vyžarovanie pre prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu EN 61000-6-3 (pri SC-FC iba do 22,0 kW, okrem toho EN 61000-6-4 rušivé vyžarovanie, priemyselné prostredie)
Prevádzkové údaje
  • Čerpané médium
    Water
  • Maximálny prevádzkový tlak PN
    16 bar
  • Prítokový tlak
    10 bar
Materiály
  • Teleso čerpadla
    1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
  • Obežné koleso
    1.4404, X2CrNiMo17-12-2
  • Hriadeľ
    1.4404, X2CrNiMo17-12-2
  • Hriadeľové tesnenie
    Q1BE3GG
  • Materiál tesnenia
    FKM
  • Materiál potrubia
    1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Montážne rozmery
  • Potrubná prípojka na nasávacej strane DNs
    DN 100
  • Potrubná prípojka na strane výtlaku DNd
    DN 100

Charakteristiky

Comfort CO(R)-3 Helix V 2202-2208/CC

Comfort CO(R)-3 Helix V 2202-2208/CC

---- vrátane záložného čerpadla

Comfort CO(R)-3 Helix V 2202-2208/CC

Schéma zapojenia svorkovnice

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informácia k objednávke

Information for order placements
  • Výrobok
    Wilo
  • Označenie produktu
    Comfort COR-3 Helix V 2208/K/CC
  • Číslo EAN
    4048482041568
  • Číslo položky
    2530560
  • Brutto hmotnosť cca m
    959.0 kg
  • Netto hmotnosť cca m
    906 kg
  • Celková dĺžka L
    1580.0 mm
  • Výška bez obalu H
    1900 mm
  • Farba
    zelená/čierna/strieborná
  • Vlastnosť obalu
    Prepravný obal
  • Druh obalu
    Prepravný nosník
  • Počet na jednu vrstvu
    1
  • Šírka bez obalu L
    1245.0 mm
  • Minimálne množstvo pri objednávaní
    1
  • Počet na jednej palete
    1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Číslo verzie 09
Formát stránky A4
Počet strán 15

PDF (4 MB)

Stiahnuť

Systém Wilo-CC

Article Number 2063144
Edition 1811
Číslo verzie 05
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 46

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1010
Číslo verzie 04
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 33

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2535456
Edition 1707
Číslo verzie 01
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1197

PDF (144 MB)

Stiahnuť

PDF: Comfort COR-3 Helix V 2208/K/CC

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť