Control SC-L

Popis konštrukčného radu

Vybavenie/funkcia

Funkcie

 • Tri rôzne prevádzkové režimy pre širokú oblasť použitia:
  • Prevádzkový režim „Vyprázdňovanie“: Vypúšťanie šácht odpadových vôd
  • Prevádzkový režim „Plnenie“: Napĺňanie vodných nádrží a cisterien
  • Prevádzkový režim „FTS“: Riadenie systémov separácie pevných látok
 • Nastaviteľná ochrana proti preťaženiu
 • Tepelné monitorovanie motora
 • Funkcia ochrany proti zatuhnutiu čerpadla
 • Nastaviteľná doba dobehu
 • Automatická výmena čerpadiel (od 2 čerpadiel)
 • Optimalizácia doby chodu (od 2 čerpadiel)
 • Záložné čerpadlo (od 2 čerpadiel)
 • Automatické prepínanie v prípade poruchy (od 2 čerpadiel)
 • Monitorovanie smeru otáčania
 • Povodňové poplašné zariadenie s núteným spustením pripojeného čerpadla/pripojených čerpadiel
 • Ochrana proti chodu nasucho
 • Pamäť chýb pre 16 chybových hlásení vrátane typu poruchy
 • Monitorovanie údržby

Vybavenie

 • Max. počet pripojiteľných čerpadiel: max. 2 čerpadlá s plavákovým spínačom, max. 4 čerpadlá so snímačom výšky hladiny
 • Indikácia aktuálnych prevádzkových stavov, prevádzkových údajov a porúch prostredníctvom LCD displeja a LED diód
 • Počítadlo prevádzkových hodín
 • Ovládanie pomocou menu so symbolmi
 • Nastavenie prevádzkových parametrov a ovládanie pomocou ovládacieho tlačidla
 • Hlavný spínač
 • Motorový istič vo vyhotovení „DOL“
 • Tavná poistka a relé proti preťaženiu vo vyhotovení „SD“
 • Prepínač prevádzkových režimov pre každé čerpadlo: Núdzová/testovacia prevádzka, VYP, automatická prevádzka

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-Control SC-L 2x18A-T4-SD-WM-Ex

Control

Spínací prístroj

SC

Konštrukčný rad Smart Control

L

Vyhotovenie „Lift“ pre aplikácie pri prečerpávaní vody

2

Počet pripojiteľných čerpadiel

18 A

Maximálny menovitý prúd pre každé čerpadlo

T4

Pripojenie na sieť:

M = 1~220-230 V, 50/60 Hz

T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz

34 = napätie vonkajších vodičov, napr. 380 – 400 V

SD

Spôsob rozbehu pripojených čerpadiel:

 • DOL = priame zapínanie
 • SD = zapínanie hviezda trojuholník

WM

Druh inštalácie: Inštalácia na stenu

Ex

Vyhotovenie pre priame pripojenie čerpadiel s povolením pre používanie vo výbušnom prostredí

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50/60 Hz alebo 3~ 380/400 V, 50/60 Hz alebo podľa želania zákazníka
 • Maximálny menovitý výkon P2 na jedno čerpadlo:
  • 15 kW pri priamom zapojení
  • 37 kW pri zapojení hviezda trojuholník
 • Maximálny menovitý prúd IN na jedno čerpadlo:
  • 32 A pri priamom zapojení
  • 72 A pri zapojení hviezda trojuholník
 • Druh zapínania: Priamo alebo hviezda-trojuholník
 • Riadiace napätie: 24 VDC, 230 VAC
 • Prevádzková teplota: 0…+40 °C
 • Teplota skladovania: -10…+50 °C
 • Max. relatívna vlhkosť vzduchu: 50 %
 • Materiál telesa: Oceľový plech s ochrannou vrstvou
 • Druh ochrany: IP54
 • Elektrická bezpečnosť: Stupeň znečistenia II

Opis/konštrukcia

Mikroprocesorom riadený spínací prístroj na riadenie 1…4 ponorných čerpadiel v závislosti od výšky hladiny, ktoré sa vykonáva pomocou analógových alebo digitálnych signálnych snímačov. Zadávanie jednotlivých parametrov sa vykonáva prostredníctvom menu so symbolmi a ovládacieho tlačidla.

Vstupy

1 analógový presný vstup 4 – 20 mA pre monitorovanie výšky hladiny pomocou snímača hladiny

2 (pre 1 čerpadlo) alebo 3 (pre 2 čerpadlá) digitálne vstupy pre monitorovanie výšky hladiny pomocou plavákového spínača

1 digitálny vstup pre indikáciu nedostatočnej výšky hladiny vody pomocou plavákového spínača (ochrana proti chodu nasucho)

1 digitálny vstup pre indikáciu nadmernej výšky hladiny vody pomocou plavákového spínača (povodňové poplašné zariadenie)

1 vstup pre každé pripojené čerpadlo pre bimetalický snímač alebo snímač PTC pre účely tepelného monitorovania vinutia

1 vstup pre každé pripojené čerpadlo pre pripojenie snímačov vlhkosti (napr.: presakovanie do priestoru motora alebo monitorovanie utesneného priestoru)

1 digitálny vstup pre externé zapínanie/vypínanie pre diaľkové zapínanie a vypínanie automatického režimu

Výstupy

1 beznapäťový kontakt pre zberné prevádzkové hlásenie (SBM)

1 beznapäťový kontakt pre zberné poruchové hlásenie (SSM)

1 beznapäťový kontakt pre povodňové poplašné zariadenie

1 beznapäťový kontakt ako signál pre spustenie miešacieho zariadenia s ponorným motorom v závislosti od čerpadla (pri zastavení)

1 analógový výstup 0-10 V pre vydanie aktuálnej hodnoty výšky hladiny

Konštrukčný rad

Control SC-L

Stiahnutia

Wilo-Control SC-L

Číslo výrobku 2537058
Vydanie 1412
Číslo verzie 02
Formát stránky A4
Počet strán 31

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Control SC-L

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť